Nieuwe drones en slimme wapens voor de Landmacht

De krijgsmacht gaat de komende tijd verder met de ontwikkeling van autonome logistiek. De robots en andere autonome  systemen bij de 13de Lichte Brigade wordt verder versterkt. Verder krijgt het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando een ‘counter-drone measures’-team.

De focus op inzet van slimme wapens blijkt uit de deze week gepresenteerde toekomstvisie van de Koninklijke Landmacht. De visie is getiteld ‘Veiligheid is vooruitzien’. Hij werd de Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Bauer.

 

Drones

De visie biedt Defensie een strategische richting. De landmacht investeert zowel in huidige capaciteiten als toekomstige. De krijgsmacht gebruikt daarbij vernieuwende concepten en een verdergaande combinatie van hoogwaardige technologie. Zo worden drones ingezet om soldaten te helpen bij betrouwbare detectie van doelen.

Bauer: “We weten dat we moeten en nu ook kúnnen investeren in de krijgsmacht van vandaag, morgen, maar zeker ook overmorgen. Deze visie helpt ons om gezamenlijk besluiten te nemen om Nederland veilig te houden. Het landoptreden blijft onveranderd mensenwerk. Onze mensen moeten het uiteindelijk doen.”

Uitdagingen

Het rapport analyseert de belangrijkste uitdagingen waar de landmacht de komende decennia voor staat. Het krijgsmachtdeel moet meebewegen met de snelheid en onvoorspelbaarheid van veranderingen.

Dat de landmacht in deze moeilijke tijd komt met een toekomstvisie is volgens Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Leo Beulen essentieel. “Als je niet vooruitkijkt, hoe weet je dan waar je naartoe moet werken?”

Lange adem

Niet alleen militairen, maar ook politici, academici, politieagenten en studenten dachten mee over de nieuwe toekomstvisie. De discussie hierover houdt niet op bij het uitbrengen van het document.

“Een organisatie als de Koninklijke Landmacht verandert niet van de een op de andere dag. Dat is een proces van de lange adem”, aldus Beulen. Hij roept dan ook op hierover met elkaar in gesprek te gaan.

 

Gerelateerde berichten...

X