Nieuwe hittestresskaart met gestandaardiseerde methodiek RIVM

Vanaf vrijdag staat de eerste Nationale hittestresskaart online. Deze kaart voldoet als eerste helemaal aan de nieuwe gestandaardiseerde methodiek van het RIVM.

De kaart toont voor elk adres in Nederland de impact op de leefomgeving bij warm weer, uitgedrukt in de gevoelstemperatuur. Zo spelen wind, straling, temperatuur, groen en schaduw een grote rol bij de berekening.

De bedoeling van de hittestresskaart is dat gemeenten zo snel inzicht krijgen in gezondheidsrisico’s bij aanhoudende hitte. Initiatiefnemer is BlueLabel, een initiatief van Achmea, Royal HaskoningDHV en Nelen en Schuurmans. Vorig jaar brachten zij als eerste ook wateroverlast-labels uit voor heel Nederland.

 

100 meter

De labels van de hittestresskaart zijn ondergebracht in de klassen A t/m E en geven aan hoeveel hittestress er is in een straal van 10 meter rond elke woning, flat of bedrijfspand. Voor hitte is er recent door het RIVM een gestandaardiseerde methodiek gepubliceerd. Dit is een zeer complexe methode die veel dataverwerking vraagt. BlueLabel is de eerste die deze kaart voor heel Nederland geproduceerd heeft. Vervolgens is op basis van deze kaart een label voor elk gebouw (en adres) toegekend. dit is gebaseerd op de gevoelstemperatuur in de directe omgeving.

 

Deltaplan

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is afgesproken dat heel Nederland in 2050 water robuust en klimaatbestendig is ingericht. Het Deltaplan gebruikt hiervoor 7 ambities waarvan ‘kwetsbaarheden in beeld brengen’ er één is.

Om die kwetsbaarheden in beeld te krijgen moeten alle gemeenten uiterlijk in 2019 een stresstest hebben uitgevoerd. Dit moet gebeurd zijn voor de vier klimaatthema’s: wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Met de nieuwe tool kunnen gemeenten en private partijen per thema in één oogopslag zien waar maatregelen nodig zijn.

 

Klimaatverdrag

Willem van Duin, voorzitter van de Raad van Bestuur Achmea: “Wij zien bij onze klanten en voor heel Nederland de schade en overlast door klimaatverandering helaas fors toenemen. Als coöperatieve verzekeraar zet Achmea zich in voor een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. BlueLabel is een innovatieve oplossing die hier een bijdrage aan levert. Het past bovendien bij onze strategie om klanten vaker van diensten te voorzien, die aanvullend zijn aan onze verzekeringen.”

Erik Oostwegel, CEO van Royal HaskoningDHV vult aan: “Klimaatverandering en toenemende verstedelijking zorgen ervoor dat de samenleving voorbereid moet zijn op weersextremen zoals hitte en extreme neerslag. BlueLabel zorgt voor nauwkeurig inzicht in deze risico’s zodat overheden, bedrijven en particulieren gericht maatregelen kunnen nemen voor een betere leefomgeving. Dat is onze drijfveer: enhancing society together.”

Wytze Schuurmans, directeur van Nelen&Schuurmans: “Inzicht in de impact van weersextremen zoals neerslag en hitte kan door lokale omstandigheden sterk verschillen. Dat vraagt om geavanceerde modellen die grote hoeveelheden data moeten bewerken. We zijn er trots op dat we snel antwoord kunnen geven op dergelijke big data vraagstukken.”

 

Gerelateerde berichten...

X