Nieuwe website Volgjezorg.nl geeft patiënt meer inzicht

Pieter van Foreest flexibiliseert zorgcommunicatie

Op 16 november is de website volgjezorg.nl gelanceerd. Bedoeld voor alle Nederlanders die toestemming hebben gegeven voor het uitwisselen van hun medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt, of overwegen dat te doen.

Onder de noemer ‘Volg je zorg’ krijgen patiënten bovendien informatie over de uitwisseling van medische gegevens en de ontwikkelingen daarin.

 

Regie

“Wij nemen als Nederlanders steeds meer regie over onze eigen gezondheid.” Dat stelt Marc van Aart, directeur Markt en Klant bij VZVZ. “Daar hoort niet alleen het geven van toestemming voor het uitwisselen van je medische gegevens bij. Ook het volgen van wat er met je gegevens gebeurt is daar deel van. De nieuwe website is juist daar voor bedoeld.”

Om de eigen regie vorm te geven is de website ingericht op regelmatig bezoek. De website maakt het mogelijk om nu en in de toekomst toestemming te geven en te beheren. Initiatiefnemer VZVZ is de beheerder van het Landelijk Schakelpunt. Dit is het netwerk waarover zorgverleners de gegevens van ruim 12 miljoen Nederlanders delen.

Patiënten verlangen transparantie. Zij kunnen op volgjezorg.nl precies zien wie gegevens heeft aangemeld en wie gegevens heeft geraadpleegd. Goed beveiligd dankzij het gebruik van DigiD met sms.

 

Vroeger

Tot de lancering van volgjezorg.nl waren patiënten aangewezen op de algemene website van VZVZ. Deze is volledig vernieuwd en richt zich nu uitsluitend opzorgverleners en ICT-professionals. Ook voor deze website geldt dat hij toekomstbestendig is. De opzet maakt het namelijk mogelijk om nieuwe sectoren zorgverleners een eigen omgeving te bieden. Ook nieuwe zorgtoepassingen krijgen probleemloos een eigen plaats in de website vzvz.nl.

 

De campagne

Om Nederlanders meer bekend te maken met de mogelijkheden van de website start VZVZ begin 2018 een publieksgerichte communicatiecampagne onder de noemer ‘Volg je zorg’.

VZVZ wil tot dan de website in de praktijk beoordelen alvorens daar grootschalig ruchtbaarheid aan te geven.

 

Gerelateerde berichten...

X