2min Security

63 branches verenigen zich ter ondersteuning Europese cybersecurity richtlijn

63 branches verenigen zich ter ondersteuning Europese cybersecurity richtlijn

Door onvoldoende bekendheid met een nieuwe Europese richtlijn (NIS2) op het gebied van cybersecurity, dreigen duizenden bedrijven over enkele maanden belangrijke klanten en omzet kwijt te raken. Met een grootschalige samenwerking slaan 63 branche- en koepelorganisaties via het initiatief Samen Digitaal Veilig (SDV) de handen ineen. Het doel van SDV is om de toeleveranciers van NIS2-bedrijven te helpen de cybersecurity op orde te krijgen en hen zo veilig te houden tegen de risico’s van cyberaanvallen.

Cyberweerbaarheid

In oktober van dit jaar gaat de NIS2 richtlijn in Europa van kracht. NIS2 staat voor Network- and Information Security en richt zich op het veilig houden van sectoren in Europa tegen cyberbedreigingen, waarvan de processen belangrijk of vitaal zijn voor de maatschappij. De richtlijn is erop gericht om het cyberweerbaarheidsniveau van bedrijven binnen de Europese Unie te verhogen. Het brengt voor zowel NIS2 bedrijven als hun toeleveranciers de verplichting met zich mee om de digitale veiligheid te waarborgen.

Bedrijven die onder de richtlijn vallen zijn ook verantwoordelijk voor de cybersecurity van de gehele toeleveranciersketen. Samenwerken met, en opdrachten verstrekken aan toeleveranciers die niet aan de NIS2 richtlijn voldoen wordt hiermee zeer risicovol. Toeleveranciers die niet aan de regelgeving voldoen dreigen hierdoor belangrijke klanten te verliezen. CEO’s van NIS2 bedrijven zullen hier streng op toezien, want zij kunnen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld bij nalatigheid.

Vereisten

Nu al ontvangen bedrijven die aan Duitse klanten leveren signalen dat ze in oktober van dit jaar moeten voldoen aan de richtlijn. Er is daar een reëel risico op klantverlies, want in Duitsland zijn ze streng op naleven van wetgeving. Ook in andere Europese landen treedt de NIS2 in oktober al in werking.

De introductie van NIS2 markeert een belangrijke mijlpaal in de strijd tegen cyberdreigingen. De groeiende complexiteit en frequentie van cyberaanvallen benadrukt de dringende noodzaak om de digitale veiligheid te verbeteren, zowel op nationaal als op Europees niveau. Met de ondersteuning onderstreept het initiatief, samen met de branche- en koepelorganisaties, het collectieve streven naar een veiligere digitale omgeving voor alle bedrijven en stakeholders in Nederland.