3min Personeel

AI zorgt voor kloof tussen werknemers en hun chefs

AI zorgt voor kloof tussen werknemers en hun chefs

Leidinggevenden en werknemers zijn het erover eens dat AI grote kansen biedt voor bedrijfstransformatie. Het ontbreekt echter aan vertrouwen dat men AI op verantwoorde wijze kan inzetten. Werknemers zijn daarover nog sceptischer dan hun leidinggevenden.

Dit blijkt uit onderzoek van Workday. Ze delen meer boeiende bevindingen. Zo verwelkomt 62 procent van de leidinggevenden AI. Onder werknemers ligt dit percentage lager. Namelijk 52 procent. 23 procent van de werknemers heeft er geen vertrouwen in dat hun organisatie bij de implementatie van AI de belangen van werknemers boven de eigen belangen stelt.
70 procent van de leidinggevenden is het erover eens dat men AI zo moet ontwikkelen dat menselijke beoordeling en tussenkomst gemakkelijk mogelijk is.

Gebrek aan vertrouwen

Als het gaat om organisaties die AI op verantwoorde wijze adopteren en inzetten, is er een gebrek aan vertrouwen op alle niveaus van het personeelsbestand. Vooral echter onder werknemers. Slechts 62 procent van de leidinggevenden verwelkomt de adoptie van AI in hun organisatie. Hetzelfde aantal heeft er vertrouwen in dat hun organisatie ervoor zal zorgen dat AI op een verantwoorde en betrouwbare manier wordt geïmplementeerd. Op werknemersniveau daalt dat aantal naar respectievelijk 52 procent en 55 procent.

Ook bestaat er onzekerheid onder medewerkers en leidinggevenden dat hun organisatie AI op de juiste manier zal implementeren. 23 procent van de werknemers heeft er geen vertrouwen in dat hun organisatie bij de implementatie van AI de belangen van werknemers boven die van zichzelf stelt. 21 procent van de leidinggevenden deelt dat gevoel.

Menselijke interventie met AI

Leidinggevenden en medewerkers willen menselijke betrokkenheid bij AI-processen, maar weten niet hoe ze dat het beste kunnen doen. 70 procent van de leidinggevenden is het erover eens dat AI zo moet worden ontwikkeld dat menselijke beoordeling en tussenkomst gemakkelijk mogelijk is. Maar, 42 procent van de werknemers is van mening dat hun bedrijf geen duidelijk inzicht heeft in welke systemen volledig geautomatiseerd moeten worden en welke menselijke tussenkomst vereisen.

Eerder onderzoek naar AI in opdracht van Workday bevestigt de zorgen over het vermogen van bedrijven om AI op een verantwoorde en effectieve manier te implementeren. Bijna driekwart (72 procent) van de leidinggevenden zegt dat hun organisatie niet over de vaardigheden beschikt om AI en ML volledig te implementeren. Een nog iets hoger percentage (76 procent) geeft aan dat hun eigen kennis van AI- en ML-toepassingen verbeterd moet worden.

Behoefte aan transparant AI-beheer

Op de vraag om zich een toekomst voor te stellen waarin AI deel uitmaakt van het dagelijks leven, noemt 42 procent van de leidinggevenden en 36 procent van de werknemers organisatorische kaders en regelgeving als het belangrijkst voor het bouwen van betrouwbare AI.
Er is echter een gebrek aan organisatiebrede zichtbaarheid rond AI-regelgeving en -richtlijnen. Drie op de vier werknemers zeggen dat hun organisatie niet meewerkt aan AI-regulering en vier op de vijf zegt dat hun bedrijf nog geen richtlijnen over verantwoord AI-gebruik heeft gedeeld.
Workday lanceert dit onderzoek in aanloop naar de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum,