3min Personeel

ASML en TU/e geven samenwerking flinke boost

ASML en TU/e geven samenwerking flinke boost

ASML en Eindhoven University of Technology (TU/e) sluiten op 23 mei een overeenkomst voor een significante uitbreiding van hun samenwerking. Ze gaan nog meer gezamenlijk onderzoek doen en promovendi opleiden op gebieden als plasmafysica, mechatronica, optica en AI, op basis van gemeenschappelijke roadmaps. De uitbreiding is een investering in de unieke positie van de Brainportregio op gebied van halfgeleiders en een stevige impuls voor het Future Chips flagship van de TU/e.

In nauwe samenwerking tussen de twee partijen gaan de komende tien jaar een kleine honderd promovendi onderzoek doen op gebieden die relevant zijn voor de chipsector. Dit is een win-win: enerzijds zorgt het voor grensverleggende nieuwe kennis en technologie die bijdraagt aan oplossingen voor de samenleving en aan het Nederlands verdienvermogen, en anderzijds worden zo promovendi opgeleid tot de topspecialisten die de halfgeleiderindustrie hard nodig heeft. De nu gesloten overeenkomst is de uitwerking van de intentieverklaring die ASML en de TU/e vorig jaar tekenden.

Cleanroomgebouw

Daarnaast gaat ASML financieel bijdragen aan het nieuwe cleanroomgebouw dat de TU/e gaat bouwen. Dit specialistische gebouw wordt een topfaciliteit gericht op onderzoek, onderwijs en startups op gebied van halfgeleiders, en wordt groter en moderner dan de bestaande TU/e-cleanroom, die het vervangt.

80 miljoen

ASML investeert in totaal 80 miljoen euro in de samenwerking over de komende tien jaar. Ook de TU/e investeert flink in haar semicon-activiteiten; naar verwachting in totaal meer dan honderd miljoen voor het cleanroomgebouw en de vele promovendi die zullen worden aangesteld. De partijen gaan ook andere bedrijven en instellingen in de regio en daarbuiten betrekken bij de samenwerking, om zo de impact te vergroten.

Hofleverancier

Roger Dassen, Chief Financial Officer van ASML: “Met deze overeenkomst gaan wij onze langdurige samenwerking met de TU/e uitbreiden. De TU/e is hofleverancier van talent in de regio en een belangrijke academische partner. De samenwerking gaat de beschikbaarheid van gepromoveerde wetenschappers, waar onze industrie grote behoefte aan heeft, vergroten, en gaat wetenschappelijke inzichten opleveren die relevant zijn voor de chipindustrie en voor de samenleving. Hiermee investeren we in de wetenschap in Nederland en in het opleiden van experts.”

Grootste overeenkomst ooit

Robert-Jan Smits, voorzitter van het College van Bestuur van de TU/e: “We zijn trots dat we hiermee een enorme boost geven aan de stevige samenwerking die we al tientallen jaren hebben. We gaan samen investeren, waarmee we de positie van Brainport als Nederlands belangrijkste semicon-hotspot uitbouwen. Deze ontwikkeling laat weer eens zien wat de uitzonderlijke sterkte is van de TU/e qua samenwerking met het bedrijfsleven en onze centrale positie in Brainport. Voor ons is de overeenkomst extra bijzonder omdat het onze grootste overeenkomst is ooit met een industriële partner. En het is een belangrijke erkenning van de kwaliteit van onze universiteit.”

Beethoven

De samenwerking tussen ASML en de TU/e is in lijn met de doelen van Project Beethoven: het verder versterken van de Brainportregio en van Nederland op gebied van halfgeleiders, met het oog op het creëren van oplossingen voor de samenleving en op ons toekomstig verdienvermogen. Qua ‘talent’ richt Beethoven zich onder meer op versterking van relevante opleidingen en van het wetenschappelijk onderzoek.

Future Chips

De TU/e zet met haar onlangs gelanceerde Future Chips flagship extra in op halfgeleiders. De universiteit doet al ruim vijftig jaar internationaal vooraanstaand onderzoek op de verschillende deelgebieden van chiptechnologie. Er werken op de TU/e momenteel meer dan zevenhonderd onderzoekers van 25 onderzoeksgroepen aan semicon, en de verwachting is dat dit aantal flink zal gaan groeien.