4min Security

Avans begroet nieuwe lector Cyberweerbare Organisaties

Avans begroet nieuwe lector Cyberweerbare Organisaties

Per 1 januari 2024 start dr. Rick van der Kleij als lector Cyberweerbare Organisaties bij het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht van Avans Hogeschool. Rick is op dit moment werkzaam als teamleider en cybersecurity onderzoeker bij de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO). Met zijn expertise, netwerk en ervaring met praktijkgericht onderzoek vanuit een breed perspectief, draagt Rick bij aan het versterken van de impact van het onderzoek en onderwijs van Avans voor een veilige en veerkrachtige samenleving.

Maatschappelijke urgentie

Weerbaar worden tegen cybercriminaliteit is wereldwijd en ook in Nederland een grote uitdaging. De overheid geeft met regelmaat signalen af rondom het actuele cyber-dreigingsbeeld. De vraag is of de weerbaarheid van organisaties zich in hetzelfde tempo ontwikkelt als de toename van die dreiging. In algemene zin wordt de kloof tussen de koplopers op het gebied van cyberweerbaarheid en de achterblijvers alleen maar groter.

Nederland meer cyberveilig maken

Rick vertelt meer over zijn nieuwe rol. “Cyberweerbaarheid is voor alle organisaties cruciaal. Dit helpt hen om robuust te zijn tegen cyberincidenten. En om eventuele incidenten te ontdekken en schade te beperken snel te herstellen. Er zijn helaas nog veel ondernemers die hier onvoldoende kennis, kunde, middelen of motivatie voor hebben. Deze ondernemers hebben hulp nodig. Vooral bij het nemen van de juiste maatregelen. Dit om digitale risico’s tot een aanvaardbaar niveau te reduceren. Ik zie het als mijn opdracht om juist hen te helpen. Door praktijkgericht onderzoek uit te voeren vanuit een breed perspectief, waarbij technologie, organisatorische en menselijke factoren van cyberweerbaarheid worden meegenomen, in samenspraak met bedrijven, overheid en onderwijs, kunnen we Nederland meer cyberveilig maken.”

Versterken van cyberweerbaarheid

Het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht onderzoekt samen met werkveldpartners hoe (aankomende) professionals weerbaar te maken zijn tegen allerlei vormen van criminaliteit. Directeur Nienke Fabries over de komst van de nieuwe lector: “Rick gaat zich primair richten op de digitale weerbaarheid van organisaties, in informele en formele netwerken, in branches en leveranciersketens. Samen met collega-lectoren en docent-onderzoekers vanuit de opleidingen Informatica, Bedrijfs- en Bestuurskunde, Integrale Veiligheidskunde en sociale en juridische studies gaat Rick werken aan het versterken van de cyberweerbaarheid van organisaties. Daardoor verbetert de betrouwbaarheid van informatiegestuurd werken en maatschappelijk en ethisch verantwoorde toepassingen van data en AI, in de stedelijke en bedrijfsmatige omgevingen.”

Belangrijk en urgent veiligheidsvraagstuk

Jacomine Ravensbergen, waarnemend voorzitter College van Bestuur van Avans, vindt het versterken van cyberweerbaarheid van organisaties een belangrijk veiligheidsvraagstuk in de samenleving: “Het komt voort uit een directe vraag uit het bedrijfsleven en organisaties in onze regio. Daarom zien we ook echt de urgentie voor dit lectoraat. We kijken dan ook met veel vertrouwen naar de komst van Rick als lector. Hierdoor halen we iemand binnen met een grote expertise, een sterk netwerk en ervaring met praktijkgericht onderzoek. Een plus is dat we hierdoor ook de band met TNO versterken, een waardevolle partner om Avans als kennisinstelling verder te ontwikkelen.”

Veiliger ondernemersklimaat

Willem Janssen, manager Veilig Ondernemen Brabant-Zeeland, vult aan: “Voor de ondernemers in Noord-Brabant en Zeeland is cybercriminaliteit een belangrijk thema. Hoe we ons midden- en kleinbedrijf nog weerbaarder kunnen maken én handelingsperspectief kunnen bieden is een belangrijk vraagstuk binnen ons platform. We kijken dan ook uit naar de samenwerking met Rick en hopen dat zijn kennis en netwerk bijdragen aan een nog veiliger ondernemersklimaat.”

Partnerschap

Tjarda Krabbendam-Hersman, directeur Nationale Veiligheid bij TNO, is enthousiast over de samenwerking tussen Avans en TNO. “Deze samenwerking is van grote waarde in het aanpakken van de snel evoluerende uitdagingen op het gebied van digitale weerbaarheid. Dit partnerschap creëert een vruchtbare omgeving voor praktijkgerichte innovatie, waar kennis en praktijk samenkomen om concrete oplossingen te realiseren die de maatschappij ten goede komen.”

Cruciale rol professionals

Vanuit de opleiding Bedrijfskunde reageert teamleider en docent Integrale Veiligheidskunde Roel de Beer verheugd op de komst van Rick: “Het blijft een grote uitdaging om organisaties voldoende weerbaar te maken tegen cybercriminaliteit. Om bedrijfskritische informatie te beschermen en bedrijfscontinuïteit te waarborgen, moeten maatregelen integraal onderdeel worden van de bedrijfsvoering van organisaties. Onze toekomstige beroepsprofessionals in opleidingen, zoals Bedrijfskunde en Integrale Veiligheidskunde, spelen hierin een cruciale rol. Met de kennis, onderzoekservaring en het netwerk dat Rick met zich meebrengt zien we de samenwerking vol vertrouwen tegemoet. Een samenwerking waarin we met studenten en docenten van onze opleidingen, onderzoekers en werkveld impact kunnen maken op dit gebied.”

Verder denken en doen
Ook Ben Kokkeler, lector Digitalisering en Veiligheid bij Avans, ziet de samenwerking met Rick met vertrouwen tegemoet: “Cyberweerbare organisaties is hét thema voor de komende jaren. In het beroepsonderwijs blijven we ons natuurlijk vooral richten op competenties van individuele studenten, als toekomstig adviseur of projectleider rond cybervraagstukken in het sociale domein of bij bedrijven. Maar als onderzoekers moeten we stappen verder denken en doen. Die nabije toekomst is het cyberweerbaar maken van organisaties, en zelfs van ketens en netwerken van organisaties.”