3min Ondernemen

AWS investeert miljoenen dollars in versnelling innovaties

AWS investeert miljoenen dollars in versnelling innovaties

Amazon Web Services (AWS) investeert de komende twee jaar fors in het AWS Public Sector Generative AI Impact Initiative. Met 50 miljoen dollar wil het bedrijf publieke organisaties helpen om innovaties te versnellen.

Hierbij zet AWS verschillende diensten in op het gebied van generatieve AI. Denk aan Amazon Bedrock, Amazon Q, Amazon SageMaker, AWS HealthScribe, AWS Trainium en AWS Inferentia. Eerder maakte de organisatie al bekend dat het 230 miljoen dollar uittrekt om brede adoptie van generatieve kunstmatige intelligentie (AI) wereldwijd te versnellen. Het leeuwendeel van dat geld gaat naar AI-startups.

Wereldwijde toegang en ondersteuning 

Het Impact Initiative staat wereldwijd open voor nieuwe en bestaande klanten. Op voorwaarde dat ze generatieve AI-oplossingen bouwen. Dit, om complexe maatschappelijk vraagstukken te helpen oplossen. Als onderdeel van dit initiatief stelt AWS geld beschikbaar in de vorm van AWS Promotional Credits. Die kunnen organisaties inzetten voor training. En voor het vergroten van de technologische expertise tijdens generatieve AI-projecten. 

AWS baseert het toekennen van credits op een aantal criteria, zoals de ervaringen van klanten met de ontwikkeling van technologische oplossingen. Dit, naast het stadium waarin projectideeën zich bevinden en het bewijs van toekomstige adoptie van de oplossingen. Ook en de aanwezigheid van generatieve AI-skills bij klanten speelt een rol. 

Uitdagingen voor publieke organisaties 

Het wereldwijde initiatief van AWS biedt onder meer trainingen op maat, technologische ondersteuning en wereldwijde mogelijkheden voor thought leadership Ook expertise op het gebied van AI en netwerkmogelijkheden biedt men aan. 

De inzet van generatieve AI confronteert publieke organisaties met verschillende uitdagingen. Denk daarbij aan het optimaliseren van hulpmiddelen. En het vermogen zich snel aan te passen aan veranderende behoeften. Zo staat de gezondheidszorg voor de uitdaging de patiëntenzorg te verbeteren. En het onderwijs moet innoveren om mee te bewegen met grote maatschappelijke transities. 

Ethische AI 

Het AWS Public Sector Generative AI Impact Initiative bouwt voort op de missie van het bedrijf om voortdurend in te zetten op de veilige en verantwoorde ontwikkeling van AI-technologie. Zo draagt AWS in Nederland bij aan initiatieven als het AI for Changemakers Accelerator-programma. Tech To The Rescue leidt dit. 

In Nederland werkt AWS samen met de NL AI Coalitie, die zich samen met bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, de overheid en burgers inzet voor de ontwikkeling en toepassing van verantwoorde AI in Nederland. 

Open taal-model voor Nederland

Daarnaast is AWS betrokken bij NL Digital, een initiatief waarbij verschillende partijen in de digitale sector de Ethical Code Artificial Intelligence hebben vastgesteld. Verder bouwt AWS samen met andere partijen aan een eigen open taal-model voor Nederland: GPT-NL Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de richting van een transparant, eerlijk en toetsbaar gebruik van AI in Nederland.