3min Security

“Bijna helft van online fraude kan voorkomen worden”

“Bijna helft van online fraude kan voorkomen worden”

Bijna de helft (44%) van de Nederlandse online fraudegevallen kan voorkomen worden. Dit, als het slachtoffer niet direct tot handelen overgaat. Dat blijkt uit onderzoek onder een representatieve groep van 500 slachtoffers van online fraude. Ipsos voerde het onderzoek in opdracht van ABN AMRO uit. Oplichters verleiden hun slachtoffers om zo snel mogelijk te klikken. Daarbij maken ze dankbaar misbruik van de menselijke eigenschap om in een urgente situatie direct en vanuit emotie te reageren. Uit het onderzoek blijkt dat het beoordelingsvermogen van slachtoffers daardoor tijdelijk afneemt. Door je hier bewust van te zijn en iets langer de tijd te nemen, kunnen volgens de bank jaarlijks vele honderdduizenden fraudegevallen worden voorkomen.

De belangrijkste bevindingen

44 procent van de slachtoffers geeft aan te snel te hebben geklikt waardoor fraude heeft kunnen plaatsvinden;
55 procent van de slachtoffers stelt dat als zij langer hadden gewacht, ze waarschijnlijk hadden doorgehad dat iets niet klopte;
66 procent van de slachtoffers ging dan ook op nader onderzoek uit, direct nadat het kwaad was geschied;
48 procent van de slachtoffers geeft als verklaring dat ze graag snel wilden handelen en daardoor niet meer hebben gecontroleerd of de situatie klopte.

Emoties nemen onder druk de overhand

Online fraudeurs zijn meester in het creëren van een schijnbare vorm van druk. Wanneer een ‘vriend’ of ‘familielid’ laat weten in directe financiële nood te verkeren, en zegt geld nodig te hebben om bijvoorbeeld de laatste vlucht naar huis te boeken, is het logisch direct te willen helpen. Als achteraf blijkt dat het om een oplichter ging die zich voordeed als een bekende, is het kwaad al geschied. Bijna vier op de tien slachtoffers (37%) geven dan ook aan een vorm van (tijds)druk te hebben ervaren op het moment dat de online fraude werd gepleegd. De helft van de slachtoffers (48%) geeft aan dat ze graag snel wilden handelen en heeft daardoor niet gecontroleerd of de situatie wel klopte.

Gun je jezelf de tijd

Dat slachtoffers zich ertoe laten verleiden om te snel tot actie over te gaan, blijkt eveneens uit de onderzoeksresultaten. Meer dan de helft (55%) van de fraudeslachtoffers stelt dat ze meer tijd moesten nemen. Dan klikten ze waarschijnlijk niet. Door niet direct te handelen kan men leed voorkomen. Het beeld dat uit het onderzoek naar voren komt, is dat de rationele beoordelingsmodus slechts momenten later de overhand lijkt te nemen: tweederde van de slachtoffers van online oplichting (66%) voelde argwaan en geeft aan op nader onderzoek uit te zijn gegaan, vlak nadat ze in de val zijn gelopen.