2min Security

CBS: online platforms transparant over verzamelen gebruikersgegevens

CBS: online platforms transparant over verzamelen gebruikersgegevens

Ruim twee derde van de Nederlandse online platforms verzamelde in 2022 gebruikersgegevens. Op de sites van Bij 82 procent van hen kunnen gebruikers op de website vinden welke data het platform van hen verzamelt. Dit blijkt uit de nieuwe Monitor online platformen 2022 van het CBS.

Online platforms zijn websites of apps die bemiddelen tussen afnemers en aanbieders van goederen, diensten of informatie. De meeste van hen richten zich op bedrijven en huishoudens (of zzp’ers). Een kwart heeft alleen huishoudens als gebruikers. Sinds 2019 doet het CBS (experimenteel) onderzoek naar al deze online platforms.

Meeste platforms melden verzamelen gebruikersgegevens op website

Zeker twee derde van deze platforms verzamelde in 2022 gegevens van gebruikers. Bij 82 procent van hen kunnen gebruikers op de website terugvinden welke gegevens het platform precies verzamelt. Bij 12 procent van de platforms staat dit gedeeltelijk op de site. Zeven procent vermeldt er helemaal niets over.

Bijna 1 op de 3 online platformen in Nederland gebruikte in 2022 algoritmen. Een algoritme is een set (beslis)regels om processen automatisch te laten verlopen. 68 procent van de platforms gebruikt algoritmen om gebruikers te koppelen, maar vaak is niet duidelijk hoe dit werkt. Een minderheid, 45 procent, geeft aan dat en waar je op de website kunt vinden uit welke beslisregels het algoritme bestaat, 55 procent doet dat niet.

Een kwart van de platformen gebruikt algoritmen ook voor selectie van advertenties voor bepaalde doelgroepen. Bij 41 procent staat duidelijk op de website welke beslisregels het platform gebruikt om advertenties te tonen aan een bepaalde gebruiker.

Betalen voor zoekresultaten

Bij online platforms krijgt een gebruiker vaak zoekresultaten te zien met verschillende aanbieders of producten. Bij zestien procent van de platforms die werkt met zoekresultaten kunnen aanbieders tegen betaling hoger in de zoekresultaten komen. De overige 84 procent maakt dat niet mogelijk. Wanneer aanbieders betalen om hoger in de zoekresultaten te komen, is dit in 72 procent van de gevallen wel zichtbaar voor de gebruiker.

Verder controleert 87 procent van de platforms de echtheid van reviews en ratings van producten of aanbieders op hun site. 39 procent controleert dit zelf. Een kleiner deel (11 procent) laat de reviews door een externe partij controleren. Verder kunnen bij 37 procent gebruikers alleen een review of rating plaatsen na uitnodiging, bijvoorbeeld na aankoop van een product.

Lees ook:
  • E-mail: wie is er niet groot mee geworden
  • Aantal bedrijven dat financiële data real-time rapporteert neemt af