3min Security

CIO kiest voor hybride cloud om security en privacy

CIO kiest voor hybride cloud om security en privacy

Bedrijven willen dit jaar ICT-diensten in de cloud uitbesteden, maar worden daarbij beperkt door zorgen omtrent beveiliging en privacy. De hybride cloud lijkt daarbij uitkomst te bieden, zo blijkt uit onderzoek.

69 procent van de IT-professionals ziet security en privacy als de belangrijkste aandachtspunten bij de keuze van een nieuwe IT-infrastructuur. En bijna driekwart van de IT-professionals verwacht komend jaar uitdagingen in de security-laag bij het aanpassen van de ICT-architectuur. Dat blijkt uit de Benchmark toekomstbestendigheid van ICT-architecturen van Nutanix, leverancier van enterprise cloudoplossingen.

 Het onderzoek richtte zich op IT-professionals bij zo’n 200 organisaties in de Benelux en nam een groot aantal aspecten van het datacenter onder de loep, zoals de focus van directies, de ingrepen en plannen van IT-professionals voor de korte termijn en de toekomstbestendigheid van infrastructuren om plannen te verwezenlijken. Het verlagen van de bedrijfskosten staat met 66 procent bovenaan de prioriteitenlijst van directies, gevolgd door klanttevredenheid en –retentie (48 procent). Het digitaliseren van dienstverlening en innovatie van businessmodellen stonden een paar jaar geleden nog niet op de agenda, maar hebben met respectievelijk 37 en 26 procent een hoge prioriteit gekregen.

 

Cloud

Bedrijven kijken veelal naar clouddiensten om de eigen IT-behoefte in te vullen. Bij bijna driekwart van de respondenten is de cloud al onderdeel van het totale aanbod aan ICT-services. Respondenten zijn daarbij met name tevreden over de kostenvoordelen die clouddiensten bieden. 47 procent zegt dat cloudgebaseerde ICT-services de belofte rond kostenvoordelen volledig hebben ingevuld (42 procent geeft aan gedeeltelijk). Cloud gaat bovendien ook de komende jaren een grotere rol spelen in het aanbieden van applicaties. 80 procent van de respondenten verwacht dat er nu of in de in de nabije toekomst van SaaS gebruik gemaakt gaat worden.

Security in het vizier van de CIO

Security komt in het onderzoek naar voren als het belangrijkste aandachtspunt voor de IT-professional. 69 procent van de ondervraagden vindt veiligheid het belangrijkste aandachtspunt bij het realiseren van ICT-vernieuwingen. Op een tweede plek komt de toekomstbestendigheid van IT-infrastructuur met 58 procent. Wanneer er gevraagd wordt in welke ICT-laag organisaties de komende jaren uitdagingen verwachten, voorziet zelfs 73 procent van de organisaties aanpassingen in de security. Nieuwe wet- en regelgeving en een toename van het aantal datalekken nopen met name overheidsorganisaties ertoe de eigen beveiliging onder de loep te nemen. Ook Bring Your Own Device en mobiele toegang zijn een belangrijke oorzaak voor de grote aandacht voor security.

CIO heeft hybride strategie

Bedrijven blijken veelal voor de hybride cloud te kiezen. Dit komt door de verschillende voordelen die private en public cloud computing hebben. Organisaties blijven vooral van eigen datacenters gebruikmaken vanwege het grote belang dat ze hechten aan bedrijfskritische data (56) en privacy van persoonsgegevens (47 procent). Anderzijds geeft de helft van de organisaties aan dat het belangrijk is dat nieuwe ICT-architectuur aansluit op de eigen hybride cloud en de strategie die daar bijhoort. De CIO lijkt in een spagaat te zitten.