Consortium van Atos, Accenture en HP tekent voor onderhoud informatiesysteem Schengen

Consortium van Atos, Accenture en HP tekent voor onderhoud informatiesysteem Schengen

Het Europees Agentschap voor Grootschalige IT-systemen (eu-LISA) heeft een raamovereenkomst getekend met een consortium van Atos, Accenture en HP voor het onderhoud en het optimaliseren van het tweede-generatie Schengen Informatie Systeem (SIS II). De overeenkomst heeft een looptijd van drie jaar met een mogelijkheid van verlenging met één jaar. Atos heeft de leiding over het consortium en is verantwoordelijk voor het beheer van SIS II: van het definiëren van specificaties tot het valideren van aangepaste software. Atos tekende eerder voor de ontwikkeling en de ondersteuning van het voorgaande informatiesysteem, SIS I, dat tot 2013 in gebruik was.

Accenture richt zich op het versterken en het verder ontwikkelen van de software-architectuur van SIS II met als doel de performance en functionaliteiten van het systeem te vergroten en aanvullende toepassingen in de toekomst te faciliteren, zoals wordt vereist door eu-LISA namens de lidstaten van de Europese Unie. Accenture biedt ook gebruikersondersteuning op locatie, training en technische services.

HP is verantwoordelijk voor de levering van de server-, opslag- en netwerkinfrastructuur en de ondersteuning van kritische processen. HP werkt sinds 2005 met de Europese Commissie aan het eu-LISA Smart Border-programma. In deze hoedanigheid implementeerde zij de HP Converged Infrastructure en gerelateerde technologische services ter ondersteuning van de platforms van SIS II en het Visa-informationsysteem, evenals het Biometrische Matching Systeem.

SIS II is het meest omvangrijke informatiesysteem voor openbare veiligheid in Europa. Het systeem maakt het mogelijk informatie uit te wisselen tussen nationale grenscontroles, douane- en politieautoriteiten, terwijl het vrije verkeer van burgers naar en binnen de EU in een veilige omgeving plaatsvindt.

“Atos is er erg trots op de leiding te hebben over het consortium dat verantwoordelijk is voor de ondersteuning van eu-LISA voor een stabiel en kostenefficiënt operationeel beheer van SIS II, een cruciaal systeem voor de implementatie van Europees beleid op het gebied van migratie en grensbewaking”, vertelt Punit Sehgal, Vice President Global Account Management, European Institutions van Atos. “We zullen onze ervaring met het onderhoud van vergelijkbare grootschalige IT-platforms en ons veelomvattende Homeland Security Suite (HSS) inzetten om een stabiele, adaptieve en proactieve doorontwikkeling van SIS II mogelijk te maken met als doel te voldoen aan toekomstige vereisten.”Accenture heeft veel ervaring met de samenwerking met nationale grenscontroles in alle delen van de wereld. Deze worden geconfronteerd met nieuwe uitdagingen als gevolg van het groeiende aantal reizigers en de complexe procedures die van toepassing zijn op visa-aanvragen”, zegt Mark Crego, die de leiding heeft over Accenture’s wereldwijde Border and Identity Services business. “We zijn erg blij dat Accenture voor dit project is geselecteerd. Onze ervaring met activiteiten als onderdeel van een consortium dat zich richt op het EU-VIS-system stelt ons in staat een waardevolle synergie te genereren en eu-LISA te ondersteunen met een uitstekende service

“Grensbewaking en de bescherming van burgers worden steeds belangrijker”, aldus Peter Ryan, Senior Vice President en algemeen directeur EMEA van HP. “HP is vereerd een bijdrage te mogen leveren aan de performance, beschikbaarheid en de evolutie van de kritische systemen die dit ondersteunen.”