2min Security

CWB biedt mkb-ondernemers praktische hulp

CWB biedt mkb-ondernemers praktische hulp

Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport (CWB) start met de pilot MKB Cyberassistentie om kleine ondernemers beter bestand te maken tegen cyberincidenten. Vijftig ondernemers kunnen een beroep doen op hulp van cyberprofessionals en worden ook automatisch lid van het CWB. Ze kunnen gebruikmaken van de dienstverlening van de stichting. De kosten voor deelname zijn zeer beperkt door financiële steun van onder andere de Europese Unie en het Ministerie van Economische Zaken.

Maakindustrie

Cyberaanvallen zorgen voor ernstige verstoringen in de keten van de landelijke hightech maakindustrie waarop het CWB zich richt. Maar voor bedrijven met een personeelssterkte tot vijftig fulltimers is het vaak moeilijk om te zorgen dat de organisatie aan minimale veiligheidseisen voldoet. Daar zijn meerdere redenen voor waaronder beperkte menskracht, kennis en weinig budget.
Met subsidiegelden schakelt het CWB cyberprofessionals in die de ondernemers helpen tijdens de pilot. Het traject duurt zes tot twaalf maanden. In die periode krijgt elke deelnemer vijftig uur lang concrete hulp bij het verbeteren van hun cyberweerbaarheid.

Tweeledig doel

CWB-directeur Paul van Nunen: “Het doel van de pilot is tweeledig. In de eerste plaats willen we de cyberweerbaarheid vergroten van het mkb in de hightech maakindustrie en de toeleverende keten. In de tweede plaats willen we tot een praktisch voorbeeld komen hoe organisaties het mkb beter kunnen ondersteunen met hun cyberveiligheid wat door veel ondernemers als lastige materie wordt ervaren.”

Aanloop naar NIS2

De pilot MKB Cyberassistentie komt een klein jaar voordat in Europa nieuwe regelgeving gaat gelden op het gebied van netwerk- en informatiebeveiliging. Het gaat daarbij om NIS2 Van Nunen: “De toekomstige wet raakt bedrijven in meerdere sectoren, inclusief de maakindustrie en richt zich vooral op bedrijven met meer dan vijftig medewerkers. De keten is echter zo sterk als de zwakste schakel. Daarom willen we juist kleinere ondernemingen helpen om de risico’s in de branche terug te dringen.”