2min Ondernemen

DDA: datacenters na kaas belangrijkste exportproduct

DDA: datacenters na kaas belangrijkste exportproduct

Datacenters zijn het nieuwe fundament van de Nederlandse economie en  cruciaal voor de Nederlandse internationale concurrentiepositie. Na kaas zijn datacenters het nieuwe exportproduct van ons land.

Met een gemiddelde groei van 15% de laatste vijf jaar is de sector in korte tijd in omvang verdubbeld. Alle trends wijzen er op dat deze groei de komende jaren doorzet. Dat komt vooral doordat de Nederlandse datacentersector onderdeel is van de Digital Gateway to Europe, de derde mainport.

Dit blijkt uit het Dutch Data Center Report 2016 dat de Dutch Datacenter Association (DDA). Het rapport werd door DDA directeur Stijn Grove aangeboden aan Remco Bosma, Tweede Kamerlid voor de VVD.

Kaas

Het raport gaat vooral over de staat en het belang van de Nederlandse datacentermarkt. Het onderstreept het belang van de datacentersector voor de economische toekomst van Nederland. Met de verschuiving van diensten van de fysieke naar de online economie, de steeds kritischer rol die IT vervult, de opkomst van Internet of Things, Big Data en in de toekomst robotisering, zijn datacenters na kaas het nieuwe exportproduct van Nederland.

De groei van de datacentersector zet onverminderd door. Op basis van de resultaten van het onderzoek is de verwachting dat deze groei ook de komende jaren zal aanhouden. Dat is noodzakelijk, want als Nederland haar Europese koplopersrol en de functie van Digital Gateway to Europe wil behouden, moet de sector blijven groeien met dubbele cijfers.

Daar is wel actie voor nodig. Er zal geïnvesteerd moeten worden in het opleiden van mensen om de sector blijvend te kunnen laten bloeien. Daarnaast moet de sector gezamenlijk verder werken aan energie efficiency, en zal tegelijkertijd door de overheid geanticipeerd moeten worden op verdere groei van het energieverbruik.

De overheid heeft op meerdere vlakken een rol te vervullen. Zo zou Nederland een voortrekkersrol moeten spelen als het gaat om internet governance, en moet heel terughoudend met regelgeving voor de digitale sector omgesprongen worden. Bovenal moet de overheid het project steunen om Nederland als veilige, efficiënte Digital Gateway te promoten. Nu Nederland met datacenters goud in handen heeft, wordt het tijd om daar munt uit te slaan.