1 min Leiderschap

De toekomst van de IT-organisatie

De toekomst van de IT-organisatie

Ondernemingen stellen nieuwe eisen aan hun it-organisaties. Maar: steeds vaker worden daarbij aan it-organisaties tegenstrijdige eisen gesteld: voorspelbaar èn wendbaar, stabiel èn vernieuwend, goedkoop èn innovatief.

Vaak is de eigen organisatie onvoldoende opgewassen tegen al die dynamiek, al die complexiteit en al die bedreigingen en concurrentie. Gelukkig is er tegenwoordig ook buiten de organisatie voldoende capaciteit die de onderneming in kan zetten. Sterker nog: buiten de onderneming is veel meer en veel betere capaciteit beschikbaar dan daarbinnen. De cloud. Maar die moet je dan wel willen, kunnen en durven in te zetten.

Lees de visie van Bart Stofberg op deze site!