Digitale toegankelijkheid gemeenten schiet tekort

Digitale toegankelijkheid gemeenten schiet tekort

Het lijkt zo vanzelfsprekend: websites en apps van gemeenten moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Toch voldoen veel kanalen niet aan de wettelijke eisen. Het nieuwe DigiToegankelijk toezichts- en ondersteuningsprogramma (DigiToegankelijk TOP) gaat dit aanpakken. 

Centraal toezicht

“We moeten een gevoel van urgentie creëren,” stelde programmamanager Martin Eikenboom al in november vorig jaar. “Ruim 4.5 miljoen Nederlanders kan online niet goed meedoen. Het programma DigiToegankelijk TOP zorgt voor het versneld toegankelijk maken van overheidswebsites en apps. Ons speelveld is enorm. Er moeten 1.350 overheden en honderden leveranciers van websites en apps in beweging komen. Een hele klus. We richten ons op die verschillende gebieden: ondersteuning, monitoren en centraal toezicht.“

Nu speelt het soepel digitaal toegankelijk maken van overheidswebsites al langer, namelijk bijna 24 jaar, maar toch voldoen ze nog altijd niet aan verplichte eisen. Het gaat bovendien nog vele jaren duren voordat het zover is, stelt Digitaal Bestuur.

Signaleringsbrief

In februari stuurde het Digitoegankelijk toezichts- en ondersteuningsprogramma van het ministerie van BZK een signaleringsbrief naar gemeenten met verlopen toegankelijkheidsverklaringen voor hun websites en apps. Deze gemeenten voldoen al langere tijd niet aan de wet voor digitale toegankelijkheid voor mensen met een visuele, auditieve of cognitieve beperking. De aansporing vanuit het Rijk richting gemeenten is zeker niet voor het eerst. Slechts 516 van 8878 overheidswebsites- en apps voldoen volledig aan de wettelijke eisen.

Aanjaagteams

Er is vanuit het ministerie en vanuit VNG door de jaren heen veel geprobeerd om gemeenten digitaal toegankelijk te krijgen. Zo werden er in 2021 ‘aanjaagteams’ opgericht, die gemeenten achter de broek aan moesten zitten. Het ‘aanjagen’ heeft maar mondjesmaat effect. Sinds 2021 zijn gemeenten zelfs wettelijk verplicht om toegankelijkheidsstandaarden toe te passen. Lukt dat niet, dan moeten ze uitleggen waarom zij deze niet halen. Veel organisaties lukt beiden niet, concludeert Binnenlands Bestuur. Gemeenten die niet voldoen aan de wettelijke eisen, kunnen blijkbaar nog altijd wegkomen met het niet behalen van wettelijke eisen.