2min Security

DINL en DHPA mordicus tegen afluisterverplichting

DINL en DHPA mordicus tegen afluisterverplichting

Felle kritiek uit alle hoeken is er dezer dagen in de op 1 september  afgesloten consultatieronde van het wetsvoorstel ‘inlichtingen- en veiligheidsdiensten’. Op 2 juli, vlak voor het reces van de Kamer, diende minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk het voorstel in om inlichtingendiensten AIVD en MIVD grotere afluisterbevoegdheden te geven.

De stichtingen DINL (datacenters) en DHPA (hostingproviders), vrezen een onwerkbare situatie voor het (ICT)bedrijfsleven. “Het kabinet schiet zichzelf in de voet’, meent de stichting in de reactie. Vertrek van met name grote internationale bedrijven sluiten ze dan ook niet uit.

Stichting DINL, die aanbieders van digitale infrastructuur vertegenwoordigt, meent dat er harde klappen gaan vallen in de sector als de plannen doorgaan. Volgens de stichting zijn de gevolgen zo groot omdat de internetindustrie na Schiphol en de Rotterdamse haven de derde mainport van Nederland is geworden.

De positie van ons land als vestigingsplaats voor datacenters en internationale online bedrijven zal schade lijden. En het betekent  ook een forse drempel voor start-ups. Volgens DINL zijn straks “tienduizenden (nieuwe) bedrijven en organisaties verplicht afluisteren te faciliteren, terwijl ze zelf de kosten daarvoor moeten dragen.”

Ook Nederland ICT schreef in een reactie op het wetsvoorstel zich ernstige zorgen te maken. Werkgeversorganisaties VNO, NCW en MKB Nederland delen deze zorgen.

Microsoft, met een vestiging in Nederland wijst erop dat de Nederlandse koers ernstig afwijkt van de internationale. Doorgang van de wet zal voor het bedrijf onoverkomelijke problemen opleveren. KPN, Vodafone, de Nationale Ombudsman en het College voor de Rechten van de mens uiten eveneens bezwaren. Deze gaan vooral over waarborgen van privacy en schending van mensenrechten.