2min Personeel

Een derde van bedrijven worstelt met tekort aan cybersecurity-professionals

Een derde van bedrijven worstelt met tekort aan cybersecurity-professionals

Volgens recent Kaspersky-onderzoek kampt meer dan 31 procent van de Europese bedrijven met een tekort aan gekwalificeerde cybersecurity-professionals. De meeste onderbezetting is te vinden bij malware-analisten en informatiebeveiligingsonderzoekers.

Expertiseniveau professionals

De frequentie en complexiteit van aanvallen neemt toen. En de vraag naar professionals op het gebied van informatiebeveiliging (InfoSec) in het bedrijfsleven groeit. Toch daalt het aantal vakmensen dat voldoet aan de vaardigheidseisen en het expertiseniveau van het bedrijf. Studies uitgevoerd door cybersecuritybedrijven en internationale organisaties hebben het tekort aan InfoSec-professionals al aan het licht gebracht. Onderzoek van (ISC)2 toonde aan dat het tekort aan arbeidskrachten bijna 4 miljoen InfoSec-medewerkers bedroeg in 2022.

Kaspersky heeft zijn eigen onderzoek uitgevoerd om de huidige staat van de arbeidsmarkt te evalueren en de exacte redenen voor het tekort aan cybersecurityvaardigheden te analyseren. Voor het onderzoek werden meer dan 1000 InfoSec-professionals uit Azië-Pacific, Europa, de META-regio, Noord- en Latijns-Amerika ondervraagd.

Uit het onderzoek bleek dat 41 procent van de ondervraagde bedrijven wereldwijd hun cybersecurityteams als “enigszins” of “aanzienlijk onderbemand” omschrijven. In Europa ging het om bijna een derde, namelijk 31 procent.

Schaarste aan malware-analysten

Over het algemeen gaven de Europese respondenten aan dat functies waarin InfoSec-onderzoek en malware-analyse centraal staan de meest onderbezette functies zijn: 47 procent van de bedrijven noemde deze het moeilijkst in te vullen.

Threat Intelligence, Security Assessment en Security Operations Center (SOC) professionals zijn iets minder onderbemand met respectievelijk 43, 40 en 37 procent. De rol met het minste aantal vacatures, maar waar nog steeds veel vraag naar is, is Network Security (36%).

Hoge salarissen

Om het tekort aan gekwalificeerde InfoSec-professionals terug te dringen, bieden bedrijven hoge salarissen, betere arbeidsvoorwaarden en bonuspakketten. Dit terwijl ze ook investeren in up-to-date training met de nieuwste kennis. De onderzoeksresultaten tonen echter aan dat deze maatregelen niet altijd voldoende zijn, stellen de onderzoekers.

De groeisnelheid van de binnenlandse IT-markt in sommige ontwikkelingsregio’s verandert zo snel dat de arbeidsmarkt er niet in slaagt om de juiste specialisten met de nodige vaardigheden en expertise binnen zulke krappe termijnen op te leiden en te trainen.