2min Ondernemen

eHealth als integraal onderdeel van de GGZ

eHealth als integraal onderdeel van de GGZ

Binnen de GGZ heerst een grote nadruk op kostenreductie. Vanuit verzekeraarsoogpunt is dit vaak het argument om van GGZ-organisaties te eisen dat zij overgaan op eHealth. Mede om die reden hebben Info Support en Code24 hun krachten gebundeld in Client360. De twee partijen bieden met de propositie ‘Client360’ een geïntegreerde oplossing voor een succesvolle toepassing van eHealth binnen een behandeling voor de Geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Met Client360 wordt alle aanwezige medische informatie op een integrale wijze beschikbaar gesteld aan zowel cliënt als behandelaar.

Client360 ondersteunt de gehele dialoog tussen behandelaar en cliënt en de volledig naadloze integratie met het bestaande IT-landschap. Dit betreft veel meer dan enkel het ontsluiten van inhoudelijke modules.

Kees Brinkman, sales manager Zorg bij Info Support: “De resultaten die met Client360 tot dusver zijn geboekt, zijn een reductie van verschillende behandeltrajecten van 4 naar 2 face-to-face-contacten, een hogere mate van betrokkenheid van de cliënt bij zijn behandeltraject en een enorme afname van het aantal ‘no shows’. Dit levert een kostenbesparing op met behoud van kwaliteit. Hierdoor is het voor de belangrijkste partijen, de cliënt en de behandelaar, geen last maar een bewezen middel waar prettig gebruik van wordt gemaakt.”

Martin van der Meer, directeur en eigenaar Code24: “Om eHealth écht succesvol te maken, moet eerst worden gekeken naar de complete dialoog tussen de cliënt en behandelaar en is een naadloze integratie met het bestaande IT-landschap een vereiste. Wanneer niet aan deze twee voorwaarden wordt voldaan, zullen veel eHealth-implementaties niet brengen wat er van wordt verwacht. Client360 voorziet er hiermee in dat koude technologie een bijdrage kan leveren aan warme zorg.”