2min Personeel

Fujitsu Nederland start pilot met flexibel verlof

Fujitsu Nederland start pilot met flexibel verlof

Vanaf deze week hebben alle medewerkers van Fujitsu Nederland recht op een vrijwel onbeperkt aantal extra (bovenwettelijke) vakantiedagen. De pilotregeling, genaamd ‘flexible leave’, loopt tot het einde van dit kalenderjaar. Het geldt als een testcase voor de Japanse IT-reus die de noviteit in het geval van succes ook in andere landen uitrolt. Het experiment met flexibel verlof past binnen de visie van Fujitsu op HR, waarin vertrouwen, eigenaarschap en vrijheid van werken centraal staan. Flexibel verlof wordt toegekend in overleg met- en na toestemming van een leidinggevende.

“Bijna een jaar geleden hebben we binnen Fujitsu besloten dat onze arbeidsvoorwaarden beter moeten aansluiten bij de vooruitstrevende aard van onze organisatie en de manier waarop wij met onze medewerkers omgaan”, zegt Ruben Eulink, Head of Human Resources bij Fujitsu Nederland. “Dat wij als Fujitsu Nederland de kans krijgen om met flexibel verlof te experimenteren, laat zien dat wij op de juiste manier invulling geven aan onze kernwaarden: trust, empathy en aspiration.”

Freedom and balance

Om te kunnen bepalen of de pilotregeling uiteindelijk succesvol is verlopen, stelt Fujitsu Nederland zichzelf drie doelen. Zo wil het IT-bedrijf het verloop onder medewerkers met ruim vijftien procent verlagen. Tegelijkertijd moet zowel het aandeel vrouwelijke collega’s als de medewerkersbetrokkenheid omhoog. Eulink: “Terwijl veel bedrijven hun medewerkers juist weer zoveel mogelijk terug naar kantoor halen, zetten wij in op vertrouwen, vrijheid en flexibiliteit. Door op een andere manier naar werk en vrije tijd te kijken en daarbij te focussen op eigenaarschap, betrokkenheid en vrijheid, moedigen we onze mensen aan om hun eigen keuzes te maken. Dat blijft niet onopgemerkt. Zo namen we de afgelopen maand zelfs voor het eerst meer vrouwen dan mannen aan.”

Work your way

Recentelijk lanceerde Fujitsu haar vernieuwde visie op HR: ‘Work your way’. Door medewerkers meer verantwoordelijkheid te geven – ook over hoe, waar en wanneer ze hun werk doen – wil het IT-bedrijf bestaand en toekomstig talent zo lang mogelijk aan zich binden.