2min Security

Hardere aanpak cybercrime in 2015

Hardere aanpak cybercrime in 2015

Het kabinet wil in 2015 de cybercriminaliteit harder aanpakken. Koning Willem Alexander sprak er dinsdag al kort over in de Troonrede. Het ministerie van Veiligheid en Justitie voegt er nu aan toe dat het aantal onderzoeken naar cybercrime daarom flink wordt uitgebreid, van 200 in 2015 naar 360 in 2018. Om die doelstelling te halen wordt de samenwerking met het bedrijfsleven uitgebreid.

De grotere bevoegdheden om cybercrime te bestrijden grijpen terug op het in 2013 gepresenteerde voorstel van minister Ivo Opstelten. Daarin zou de politie bijvoorbeeld mogen ‘terughacken’; inbreken in computers van criminelen, gegevens verzamelen en computers onbruikbaar maken. Ook het eerder gepresenteerde voorstel dat de politie met toestemming van een rechter, stiekem software op computers van criminelen mag zetten om versleutelde gesprekken, zoals via Skype, af te luisteren, wordt weer van stal gehaald.

Nederland wil de leiding nemen bij de aanpak van cybercrime. Tijdens de voorbereiding op het EU-voorzitterschap dat Nederland van 1 januari tot 30 juni 2016 zal bekleden, wil het kabinet veel aandacht besteden aan de veiligheid op internet. Het streven is een Europese cyberstrategie en er moeten Europese richtlijnen komen voor beveiliging van netwerken en informatie. Minister Opstelten wil dat Nederland op dit dossier leidend blijft.

Opstelten: ”Kwaadwillenden kunnen er zeker van zijn dat overheid en bedrijfsleven hen in de fysieke- en cyberwereld de voet dwars zullen zetten. In 2015 zetten we de harde aanpak van cybercrime onverminderd voort in nauwe samenwerking met tal van publieke en private partijen in binnen- en buitenland.” In de begroting van Opstelten worden veel woorden gewijd aan de bestrijding van cybercriminaliteit, maar vooralsnog komt de minister niet met concrete maatregelen.