“IT-bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen niet inzichtelijk”

“IT-bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen niet inzichtelijk”

De bijdrage van IT op het gebied van duurzaamheid is essentieel. Maar slechts de helft van de organisaties (51%) heeft inzichtelijk wat de rol van IT dan precies is. Duurzaamheids- (22%) en IT-beslissers (33%) maken zich zorgen om wat er moet gebeuren in het IT-landschap om te voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van hun organisatie. En IT kan ook negatief uitwerken op duurzaamheid. Dit blijkt uit onderzoek van Conclusion.

Meer focus op duurzaamheid

Duurzaamheidsbeslissers zijn van mening dat de IT-afdeling te weinig bezig is met Corporate Social Responsibility (39%). Een aanzienlijk deel van de IT-beslissers (42%) deelt deze mening. Dit is mogelijk te wijten aan het feit dat IT niet helder heeft wat haar bijdrage precies moet zijn. Tegelijkertijd ziet de helft van de duurzaamheidsbeslissers (48%) en IT-beslissers (52%) wél in dat de IT-afdeling de organisatie heel goed kan helpen om duurzaamheidsdoelen, zoals een groene IT-infrastructuur, te realiseren.

Topprioriteiten voor duurzame IT

Als topprioriteiten voor duurzame IT bestempelen zowel duurzaamheids- als IT-beslissers het verduurzamen van producten en diensten door de inzet van IT-oplossingen en een groene infrastructuur. Dit blijkt uit het onderzoek. De top 3 prioriteiten van beide groepen zien er als volgt uit:

Besteed aandacht aan positieve en negatieve impact

“Duurzaamheid staat volgens de onderzoekers overigens beslist wel op de IT-agenda. Maar IT-afdelingen hebben niet helder welke concrete acties bij hen liggen op het gebied van Corporate Social Responsibility (CSR). Bovendien kan de IT-afdeling het niet alleen; krachtenbundeling met onder andere de duurzaamheidsafdeling is cruciaal om echt tot oplossingen te komen.

Men moet daarom stilstaan bij de positieve én negatieve impact van IT. “Want enerzijds is IT een essentieel onderdeel van de oplossing. Door IT slim in te zetten, kunnen we het probleem verkleinen. Maar tegelijkertijd is IT onderdeel van het probleem: de impact op mens en milieu is heel groot. Zelfs vele male groter dan veel mensen beseffen,” zeggen de onderzoekers.