2min Ondernemen

Leden vragen en klagen het liefst per e-mail bij hun vereniging

Leden vragen en klagen het liefst per e-mail bij hun vereniging

Leden communiceren het liefst met hun vereniging middels traditionele communicatiemiddelen waarover zij zelf de controle kunnen uitoefenen. Bij zowel vragen als klachten zijn e-mail en telefonisch contact het meest populair. 59 procent van de leden spreekt de voorkeur uit om een vraag per e-mail te stellen, 26 procent doet dit liever telefonisch. Als het gaat om een klacht communiceert 53 procent het liefst per e-mail, gevolgd door 31 procent die dit liever telefonisch doet. Dit blijkt uit onderzoek van CRM Partners onder 525 leden van werkgerelateerde ledenorganisaties, belangenverenigingen en ledenorganisaties met een cultuurinslag.

Het gebruik van social media in de communicatie met een vereniging vormt een ondergeschikte rol ten opzichte van de andere communicatiemiddelen. Zowel bij vragen als bij klachten prefereert slechts 2 procent van de leden contact via social media. De voorkeur voor dit communicatiemiddel ligt het hoogst bij de leeftijdscategorie 18 tot 29 jaar (6%). Van de 60-plussers heeft niemand een voorkeur voor social media.

Vastleggen communicatievoorkeur
Wanneer de communicatievoorkeur bekend is, doen ledenorganisaties er verstandig aan deze ook vast te leggen. Voor de meerderheid van de leden (59%) geldt dat zij hun communicatievoorkeur niet kunnen vastleggen.

Aad Schulten, verantwoordelijk voor het MembersLab bij CRM Partners: “Veel ledenorganisaties maken zich nog altijd druk over hun ledenaantallen en de relatie met hun leden. Goed zicht hebben op hoe leden het liefst communiceren met hun vereniging is daarom noodzakelijk. Door gegevens, wensen en behoeften op het gebied van communicatie van leden vast te leggen, behouden leden de controle en regie en werken ledenorganisaties ook automatisch aan het verstevigen van de band met hun leden. Dit wordt extra versterkt wanneer leden die voorkeur zelfstandig kunnen registeren.”