14% bedrijven gebruikt nog mainframe of midrange

14% bedrijven gebruikt nog mainframe of midrange
14,4 procent van alle bedrijfsvestigingen in Nederland met 50 of meer werknemers maakt nog steeds gebruik van een mainframe en/of midrange-systemen. Dat blijkt uit een recent verschenen  analyse van Computer Profile .
Wel is het percentage ten opzichte van vorig jaar iets gezakt. De analyse komt voort uit ruim 6.000 interviews.
De belangrijkste namen binnen deze markt zijn IBM, HP en Oracle.
14% bedrijven gebruikt nog mainframe of midrangeHoewel het aandeel van IBM toeneemt, moeten anderen terrein prijsgeven of verdwijnen geheel van de kaart.
Zo vormde een jaar geleden de IBM-systemen ongeveer 70 procent van de high-end servers, nu is dit circa 80 procent van het totaal aantal geïnventariseerde systemen. Het leeuwendeel van de zwaardere systemen wordt gevormd door de Power Systems van IBM, de HP Integrity/9000-systemen en de SPARC systems van Oracle. Minder dan 5 procent van de zware serversystemen betreft mainframes. Binnen de mainframe-systemen komt de IBM System z het meest voor.
Een deel van de bedrijfsvestigingen die gebruikmaakt van een mainframe of midrange-systeem maakt op afstand gebruik van deze servers. De server wordt in veel gevallen door een zuster- of moederlocatie gehost, al dan niet in het buitenland. Als alleen wordt gekeken naar de locaties die gebruikmaken van een mainframe of midrange-systeem en dit systeem ook op de eigen vestiging hebben staan, ontstaat het onderstaande beeld.Bij 7,3 procent van de locaties komen nog lokaal draaiende high-end servers voor. De teruglopende lijn is voor alle marktsegmenten zichtbaar. Locaties uit het segment National Enterprises maken nog het meest gebruik van lokaal draaiende mainframes en midrange-systemen. Hieronder vallen bedrijfsvestigingen van commerciële organisaties met 250 tot 2.500 medewerkers in Nederland.
Mainframes en midrange-systemen per branche

Slechts 2 procent van de locaties geeft aan gebruik te maken van een mainframe. De transportsector wordt gekenmerkt door een beperkt aantal locaties met meer dan 50 medewerkers. Binnen deze wat kleinere groep (in absolute aantallen) is het percentage locaties met mainframe-gebruik relatief hoog. Dit betreft bijvoorbeeld locaties van KLM, Eurocontrol, UPS of DSV.

Daarnaast is het mainframe-gebruik bovengemiddeld in het handelssegment en bij financiële dienstverleners. Het percentage bedrijfsvestigingen binnen de doelgroep waar lokaal een mainframe staat opgesteld, bedraagt minder dan een half procent.

Ook het gebruik van midrange-systemen, met daarin hoofdzakelijk de IBM Power Systems, de HP Integrity Systems en de Oracle SPARC Systems, blijft teruglopen. Een jaar geleden gaf 15 procent van de locaties met 50 of meer werknemers aan gebruik te maken van dergelijke systemen. Dit is inmiddels gedaald met 2 procent naar 13 procent. Ook het percentage met een lokaal draaiend systeem is met bijna 2 procentpunt gedaald, van 9 procent in 2014 naar 7,3 procent nu.

Voor de midrange-systemen zijn een aantal bolwerken te duiden waar het gebruik nog bovengemiddeld hoog ligt. Dat zijn met name overheidsinstellingen, waar 23 procent van de locaties nog gebruikmaakt van dergelijke systemen, en het handelssegment, waar eveneens 23 procent van de locaties gebruikmaakt van midrange-systemen. De complexiteit van het migreren van legacy-systemen binnen deze sectoren zorgt ervoor dat er voorlopig nog een markt zal blijven voor leveranciers van mainframes en midrange-systemen. Zowel de trend van consolidatie als het verschuiven van applicaties en rekenkracht naar de cloud zal het aantal locaties dat gebruikmaakt van zwaardere systemen verder doen afkalven.