Management traag met optimaal benutten van data

Management traag met optimaal benutten van data

Veel bedrijven maken nog altijd gebruik van verouderde technologieplatforms. Daarnaast is er ook een gebrek aan begrip op directieniveau over het belang om verschillende systemen met elkaar samen te laten werken. En om bedrijfsdata optimaal te benutten. Dit blijkt uit onderzoek van IFS en Boomi1, uitgevoerd door IDC.

Het onderzoek toont verder aan dat de meeste bedrijven vinden dat ze de verstoringen van bedrijfsprocessen van de afgelopen jaren goed hebben doorstaan. Toch beschouwden ze de volgende drie punten als hun grootste uitdagingen:
1 De balans van werkkapitaal en voorraden (56%);
2 Instabiliteit van de vraag vanuit de markt (53%);
3 Onvoorspelbare supply chains (48%).

Belemmeringen

Bij het aanpakken van deze uitdagingen ondervonden de respondenten een aantal belemmeringen:
1 Verouderde applicaties (60%);
2 Gebrek aan integratie (48%);
3 Inflexibele/monolithische applicaties (43%).

Respondenten wezen ook op de mogelijke kosten die gepaard gaan met het gebrek aan effectiviteit door deze belemmeringen.

Verouderde technologie

Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat verouderde technologieplatforms aanzienlijke oorzaken en gevolgen hebben. Zo ondervindt 18 procent van de respondenten negatieve effecten van afdelingssilo’s, wat resulteert in een voortdurend gebrek aan datavisualisatie (24%). Deze bevindingen benadrukken de beperkte capaciteit van bedrijven om op lange termijn te plannen, wat een aanzienlijke bedreiging vormt voor de bedrijfsflexibiliteit en het vermogen om te reageren op toekomstige verstoringen.

Ruim 41 procent van de bedrijven geeft aan geen samengestelde strategie te hebben. Zij lopen het risico op stagnatie en een oplopende ‘technische schuld’ (technical debt). Hoewel een aanzienlijke meerderheid van de respondenten (70%) de waarde van samenstelbare architectuur (composability) begrijpt, zijn vooral de C-level respondenten met operationele verantwoordelijkheden hier goed van op de hoogte.

Directieleden blijven echter achter in hun begrip van composability, waarbij slechts 19 procent de waarde ervan erkent. Er is dringend behoefte aan meer bewustwording op directieniveau en aan duidelijke zakelijke argumenten die de voordelen van composability op korte, middellange en lange termijn benadrukken.

Het onderzoek identificeert de volgende gebieden die het meeste baat hebben bij composability:
1 Supply chain (51%);
2 Inkoop (47%);
3 Klantenservice en supportafdeling (40%);
4 Klantervaring (36%);
5 Schaalbaarheid naar nieuwe kansen voor bedrijfsmogelijkheden (51%).

Composability

Om relevant te blijven in de markt, veerkracht te ontwikkelen en de efficiëntie in alle bedrijfsaspecten te verhogen, is het cruciaal om composability te omarmen. Een solide data-infrastructuur en een geavanceerde cloudstrategie zijn noodzakelijk om snel waarde te genereren en innovatieve technologieën te implementeren. Het nalaten van deze overgang naar de cloud of het ontwikkelen van een coherente composabilitystrategie kan bedrijven ervan weerhouden optimaal te profiteren van AI en machine learning, en de voordelen die ze momenteel al ervaren, uit te breiden.

Deze voordelen zijn onder meer

Lagere kosten (15%);
Snellere time to market (14%);
Verbeterde bedrijfsplanning (14%);
Grotere wendbaarheid en risicobeperking (14%).
Het is nu de verantwoordelijkheid van bedrijven om waarde te creëren in alle lagen van de organisatie. Dit vereist het overwinnen van aanzienlijke uitdagingen, waaronder het gebrek aan begrip van de waarde van composability op directieniveau (54,5%) en onvoldoende volwassenheid van de cloud (50%). Het is dan ook niet verrassend dat de CIO’s en CTO’s de voornaamste voorstanders zijn voor composability.