2min Security

Opstelten kan schade cybercrimestudie niet bevestigen

Opstelten kan schade cybercrimestudie niet bevestigen

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie kan niet bevestigen dat cybercrime de Nederlandse economie jaarlijks 8,8 miljard euro kost, 1,5 procent van het Bruto Nationaal Product (BNP). Dit schadebedrag wordt gemeld in een recent gepubliceerde studie van beveiligingsbedrijf McAfee en de Amerikaanse denktank Center for Strategic and International Studies. PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt heeft de minister om opheldering gevraagd.

Volgens Opstelten is de economische schade als gevolg van cybercrime lastig te becijferen. Het rapport van McAfee en de denktank geeft aan dat vooral de verschillen in de grondigheid van de registratie de variaties tussen landen verklaren. Daarnaast behoort de Nederlandse digitale infrastructuur volgens Opstelten tot de beste van de wereld, maken Nederlanders gemiddeld veel gebruik van digitale diensten ten opzichte van andere landen en gebruikt veel internationaal internetverkeer de Nederlandse infrastructuur. Ook dat kunnen redenen zijn de gevolgen van cybercrime in Nederland naar verhouding hoog in te schatten.

Opstelten benadrukt dat Nederland al veel doet aan de bestrijding van cybercrime, enerzijds door te investeren in de veiligheid van eigen netwerken en diensten en anderzijds door partijen bij elkaar te brengen en door beschermend op te treden als de veiligheid van bedrijven of burgers bedreigd wordt. De afgelopen jaren heeft de AIVD in het kader van de nationale veiligheid het onderzoek naar digitale aanvallen gericht op spionage en sabotage geïntensiveerd.

De overheid neemt niet deel aan het nieuwe Project Nationale anti-DDoS Wasstraat (Nawas). Dit is een gezamenlijke initiatief van diverse providers om een gezamenlijke voorziening in te richten om een overvloed aan verkeer, zoals plaatsvindt bij DDoS-aanvallen, te schonen. Opstelten: ‘Het is uiteindelijk aan klanten, publiek en privaat, om de afweging te maken of deze dienst wordt afgenomen.’