2min Ondernemen

myBrand herimplementeert SAP bij Bruna

myBrand herimplementeert SAP bij Bruna

Doordat retailonderneming Bruna zowel de organisatorische processen als de werkmethodieken in de afgelopen jaren ingrijpend veranderde, moest het ERP-systeem worden aangepast. Een eenvoudige upgrade van de bestaande SAP-omgeving was geen oplossing. Daarom viel de keuze op een volledige herimplementatie van SAP. Dienstverlener myBrand verzorgde deze klus.

Bruna maakt sinds 2003 gebruik van SAP. In de loop der jaren veranderde het bedrijf van een organisatie met vooral eigen winkels en enkele franchisenemers naar een organisatie met vooral franchisevestigingen. Bruna heeft daarnaast geen eigen distributiecentrum meer en heeft de logistiek van bijvoorbeeld boekbevoorrading volledig uitbesteed.

De keuze voor de uitvoering van de herimplementatie viel op myBrand, omdat het functioneel beheer van SAP al jaren bij deze dienstverlener is ondergebracht. Elise Hansen, Manager ICT en Procesbeheer bij Bruna: “Omdat myBrand het functioneel beheer al doet, kennen ze onze processen en ons SAP-systeem goed. De consultants van myBrand hebben bovendien veel ervaring in retail. De oplossingen die ze aandragen komen veelal voort uit soortgelijke oplossingen bij andere retailers – wat ons tijd scheelt. Daarnaast is myBrand ervaren in dit soort implementaties.”

In maart 2013 is met de eerste fase gestart, het gezamenlijk schrijven van de blauwdruk om de nieuwe bedrijfsprocessen vast te leggen in het SAP-systeem. Begin juni werd deze fase afgerond en startte de werkelijke herimplementatie die ertoe heeft geleid dat de nieuwe omgeving op 30 december 2013 live is gegaan. Gert-Leo Bakker, Relatiemanager bij myBrand: “Deze datum was voor Bruna belangrijk, omdat het op tijd SEPA-compliant wilde zijn. Bovendien wilde Bruna niet in een gebroken boekjaar met een nieuw SAP-systeem van start gaan.”