2min Security

Nederland spendeert 520 mln aan IT-beveiliging

Nederland spendeert 520 mln aan IT-beveiliging
BV Nederland zal dit jaar rond de 520 miljoen euro uitgeven aan IT-beveiliging; 0,08% van het BBP. We gaan ongeveer gelijk op met Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk (VK). Dit blijkt uit onderzoek van Pierre Audoin Consultants (PAC) in opdracht van CGI.
Toch kan Nederland niet op zijn lauweren rusten. Nederlandse organisaties besteden in 2015 namelijk 83 procent van hun cyberbudget aan preventie van cyberincidenten en slechts 17 procent aan daadwerkelijke opsporing en respons op concrete incidenten.
Nederland loopt daarmee achter op andere Europese landen. Zo geeft Duitsland en het VK 20% uit aan opsporingsmaatregelen, terwijl Frankrijk en Finland hier 21% van het security budget voor uittrekken. Zweden spant de kroon met 22%.
Gezien de grote impact van een eventuele breach zou Nederland tenminste een derde van het cyberbudget moeten uitgeven aan opsporing en respons.

Sectoren in kritieke nationale infrastructuren zoals transport, energie, financiële dienstverlening en telecom blijken over het algemeen beter voorbereid te zijn op cybersecurity incidenten dan  sectoren als detailhandel, media en professionele dienstverlening.

De transport-, telecom- en energiesector worden het meest aangevallen (36%) gevolgd door de financiële dienstverlening (26%).

Organisaties zonder kritieke infrastructuur hebben echter vaker (38%) de intentie om hun cyberbudget in de komende twee jaar te verhogen in vergelijking met bedrijven met een kritieke infrastructuur (30%). De kloof lijkt zich dus te dichten.

Ook de publieke sector loopt, met uitzondering van defensie, achter.