“Nederland moet kansen voor digitale samenwerking in Europa benutten”

“Nederland moet kansen voor digitale samenwerking in Europa benutten”

Met de recente goedkeuring en inwerkingtreding van de Interoperable Europe Act door de Europese Raad, wil men de samenwerking en digitale uitwisseling tussen overheidsorganisaties in Europa verbeteren. Deze verordening is, naast het uitwisselen van informatie, ook gericht op het delen van ‘IT-oplossingen‘. En op het stimuleren van innovatie en ondersteuningsmaatregelen, legt Johan de Jong, Expert Digitale Overheid bij CGI Nederland uit.

Onverenigbare systemen en procedures

Momenteel ondervinden burgers en bedrijven veel moeilijkheden bij het gebruik van overheidsdiensten in andere landen in Europa. Dit komt onder andere door onverenigbare systemen en procedures. Door deze knelpunten aan te pakken kan men een aanzienlijke besparing van tijd en kosten realiseren. En het vertrouwen in de overheid vergroten. Voor bedrijven kan een verbeterde Europese digitale samenwerking een jaarlijkse besparing tussen de 5,7 en 19,2 miljard euro betekenen.

Beperkte aandacht

Ondanks de noodzaak lijkt er binnen de overheid en de politiek op dit moment beperkte aandacht te zijn voor de gevolgen en kansen die deze nieuwe verordening met zich meebrengt. Zelfs in Europese verkiezingsprogramma’s wordt dit onderwerp nauwelijks belicht. Met een implementatietermijn tot 2025 moeten we actie ondernemen om de kansen voor burgers en het bedrijfsleven te benutten.

Om deze doelen te bereiken, zijn vijf adviezen cruciaal, stelt De Jong. Geef op de eerste plaats prioriteit aan Europese digitale samenwerking vanuit de politiek, stelt hij. En stimuleer dit actief. Zorg daarbij voor de benodigde financiële middelen.

Richt je daarnaast op het wegnemen van belemmeringen, zoals onbekendheid met de verordening en de complexiteit van grensoverschrijdende implementatie. Zorg op de derde plaats voor de invulling van randvoorwaarden. Denk daarbij aan een dekkend netwerk van Europese digitale identiteiten voor bedrijven.

Werk ook nauw samen met ICT-bedrijven bij de uitvoering van Europees beleid en wet- en regelgeving, en vergroot zo de executiekracht van de overheid. Streef tot slot naar het beheer en de doorontwikkeling van gedeelde Europese IT-oplossingen deels in Nederland te vestigen, om zo werkgelegenheid te behouden.