2min Ondernemen

Nederland weer Europees innovatieleider ondanks dalende trend

Nederland weer Europees innovatieleider ondanks dalende trend

Nederlandse is nog steeds innovatieleider in de Europese Unie. Maar op de lauweren rusten is er niet bij want de scores liepen in het afgelopen jaar wel terug. Dat blijkt uit de nieuwste versie van het European Innovation Scoreboard (EIS).

Nederland is samen met Denemarken, Zweden en Finland innovatieleider en staat net als in 2023 achter dit drietal op de vierde plaats. Innovatieleiders zijn landen die meer dan 25% boven het EU-gemiddelde scoren. Nederland scoort dit jaar met 26% hier nog net boven.

Het EIS beoordeelt op 32 indicatoren alle EU-lidstaten en vergelijkt deze met andere landen van zowel binnen als buiten Europa. Het gaat bijvoorbeeld om de hoeveelheid private en publieke investeringen in onderzoek en ontwikkeling, publiek-private samenwerking, digitalisering, octrooiaanvragen en kwaliteit van onderzoek. Ook telt innovatie van het mkb en de mate van werkgelegenheid bij innovatieve bedrijven mee.

Minister Dirk Beljaarts (Economische Zaken): “Het nieuwe kabinet zet in op een krachtig ondernemersklimaat, zodat kleine en grote bedrijven zich ook kunnen richten op innovatie. We zien op meerdere internationale ranglijsten dat Nederland tot de top behoort, maar ook langzaam terrein verliest. Bijvoorbeeld omdat het mkb door regeldruk te weinig toekomt aan innovatie. We zetten door een gebrek aan financiering bovendien onvoldoende hoogwaardige kennis om in nieuwe producten en diensten.”

Sterkere en zwakkere punten

Volgens de minister raken de aandachtspunten in deze innovatieranglijst raken ons allemaal. “Daarom is een aanpak hiervan nodig en onderdeel van mijn uitwerking van het regeerprogramma.”

Het EIS benoemt wel nog steeds de traditioneel sterke punten van Nederland. Dat zijn bijvoorbeeld het opleidingsniveau van de bevolking en de kwaliteit van het onderzoek(systeem) met een hoog kennisniveau. Digitale vaardigheden en de toepassing hiervan in innovatie scoren ook hoog.

Recente verbeteringen in Nederland ten opzichte van 2023 zijn volgens het EIS de werkgelegenheid bij innovatieve bedrijven, de export van hoogtechnologische producten en de behaalde omzet met innovatieve producten. Wel scoort Nederland bij de laatste twee indicatoren nog wel laag ten opzichte van het EU-gemiddelde.

Tip: