3min Personeel

Nederlandse werkzoekenden creëren cv’s met ChatGPT

Nederlandse werkzoekenden creëren cv’s met ChatGPT

Volgens recent onderzoek van Kaspersky naar de toepassing van generatieve AI (GenAI) tools op de werkplek, gaf 47 procent van de Nederlanders toe dat ze hulp van ChatGPT zouden gebruiken om sollicitatiebrieven te verfijnen. En 43 procent zou het gebruiken om betere cv’s te maken bij het solliciteren naar een nieuwe baan.

Catfishing

De onderzoeksresultaten, volgend op een enquête onder 1000 Nederlanders, suggereren dat werkzoekenden in de arbeidsmarkt het potentieel van AI erkennen. Vooral als het gaat om belangrijke eigenschappen zoals schriftelijke en communicatieve vaardigheden te verbeteren. Dit om hun arbeidsverleden en vaardigheden aantrekkelijker te laten lijken voor potentiële werkgevers. De resultaten wijzen in de richting van mogelijke ‘catfishing’ van werkgevers. Die nemen zo personeel aan dat niet over de benodigde eigenschappen beschikt voor specifieke functies.

Voorkom teleurstellingen

“Onze bevindingen onderstrepen niet alleen het aanpassingsvermogen van mensen bij het adopteren van nieuwe technologieën. Maar benadrukken ook het belang van een verantwoorde en doordachte integratie van AI in ons dagelijks leven”, legt David Emm, Principal Security Researcher bij Kaspersky, uit. “Werkzoekenden moeten voorzichtig zijn met het gebruik van ChatGPT. Want hoewel het ze op de korte termijn kan helpen die droombaan te bemachtigen, kunnen hun pogingen om de waarheid te verdraaien later tot problemen leiden. Werkgevers moeten zich niet voor de gek laten houden door een flitsend cv. Of een goede motivatiebrief. Controleer kandidaten en stel ze op de proef tijdens de wervingsfase. Zo voorkom je teleurstellingen.”

De onderzoekers analyseerden ook het gebruik van AI-tools op het werk. 75 procent van de respondenten gebruikt dit op het werk. Of overweegt het gebruik. Een vijfde (22%) van de respondenten zou ChatGPT op het werk gebruiken als tijdbesparende short-cut. Bijvoorbeeld voor het samenvatten van lange teksten of notities van vergaderingen.

Patronen onderzoeken

19 procent van de werknemers zou het gebruiken om trends te analyseren. En om patronen te laten onderzoeken. Maar als het gaat om het gebruiken van de inhoud, zou 67 procent de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid ervan niet controleren voordat ze het als hun eigen werk laten doorgaan. Dit in tegenstelling tot een derde van de respondenten (33%) die de output wel zou controleren voordat ze deze gebruiken, ook al is deze letterlijk gekopieerd/geplakt.

Emm voegt eraan toe: “Naast het zorgvuldig onderzoeken van potentieel talent, dringen we er bij werkgevers op aan om een cultuur van gegevensbescherming en bewustzijn te bevorderen, waarin duidelijke richtlijnen voor het gebruik van ChatGPT en het delen van vertrouwelijke informatie met AI-bots worden geformaliseerd en geïmplementeerd. Als dit wordt genegeerd, kan de ongeverifieerde output die sommige werkgevers als hun eigen claimen, leiden tot vertrouwens- en reputatieproblemen in de toekomst.”