2min Zorg

Nieuwe app helpt bij keuze behandeling ECT

Nieuwe app helpt bij keuze behandeling ECT

Bij psychiatrische patiënten met bijvoorbeeld een zware vorm van depressie, kan men kiezen voor electroconvulsietherapie (ECT). Omdat het lastig is om in te schatten bij welke patiënten deze intensieve behandeling wel of niet werkt, ontwikkelde het UMC Utrecht een voorspelmodel met behulp van AI. Het resultaat: een app die patiënten en psychiaters kan helpen bij het maken van de juiste behandelkeuze. Wel of geen ECT?

Voorspelmoedel

Al vorig jaar ontwikkelde de afdeling Psychiatrie een voorspelmodel om patiënten en psychiaters te helpen bij de keuze bij ECT-behandelingen. Tijdens een hackathon ontwikkelden teams van Digital Health en PsyData dit model verder. De app kon binnen het ziekenhuisnetwerk draaien. En patiëntgegevens kon men automatisch invullen vanuit het elektronisch patiëntendossier. Psychiaters waren betrokken om ervoor te zorgen dat de app aan alle behoeften voldeed. De hackathon zorgde voor een duidelijke omschrijving van het doel en een eerste versie van de app. Nu is het mogelijk om deze app binnenkort te testen met patiënten en psychiaters.

Een stap vooruit

Het implementeren van voorspelmodellen in de praktijk – dus dat er echt een tool of app wordt ontwikkeld die ook écht gebruikt wordt – blijkt vaak een uitdaging. Dit komt vaak door gebrek aan middelen en expertise onder de ontwikkelaars. Om dit proces te ondersteunen, werkt het Digital Health team van het UMC Utrecht aan een nieuw kwaliteitssysteem voor het ontwikkelen van AI-applicaties. Dit systeem begeleidt ontwikkelaars stap voor stap door het maken van betrouwbare keuzetools, zoals een app. Dit initiatief is een stap voorwaarts in het efficiënter maken van AI-implementatie in de gezondheidszorg.

Wat is electroconvulsietherapie?

ECT, electroconvulsietherapie is een intensieve behandeling die gegeven wordt aan ernstig zieke psychiatrische patiënten. Ongeveer bij tweederde van de patiënten verminderen de psychiatrische symptomen door de behandeling. Een kleiner deel van deze patiënten herstelt helemaal. Patiënten ervaren veel bijwerkingen, vooral spierpijn, misselijkheid en geheugenklachten.