Omgevingsdiensten en datacenters pakken energieverbruik aan

Omgevingsdiensten en datacenters pakken energieverbruik aan

Het energiegebruik van servers in datacenters gaat omlaag. Op 27 juni, tijdens Nationale Energiedag, tekenden vertegenwoordigers uit de datacenterbranche voor de realisatie van een maatregel waarmee méér energie wordt bespaard dan de opbrengst van 1 miljoen zonnepanelen. De Nederlandse omgevingsdiensten staan klaar om ze eraan te houden.

Deze overeenkomst verplicht een nieuwe energiebesparende maatregel voor datacenters. Beheerders moeten de technische mogelijkheid van serviers inschakelen om het energieverbruik automatisch te verlagen bij lagere serveractiviteit. 

Servers beschikken over de technische mogelijkheid om, bij lagere activiteit, automatisch het energiegebruik omlaag te brengen. Niet alle servers in datacenters hebben die optie standaard aan staan, waardoor servers ook bij weinig activiteit onnodig elektriciteit blijven gebruiken.

Het grootste deel van het gebruik van elektriciteit binnen een datacenter – ruim 80% – wordt ingezet ten behoeve van de IT-apparatuur. Door servers in te stellen op geautomatiseerd energiebeheer kan gemiddeld 10% worden bespaard op het totale energiegebruik in datacenters.

Mede door de groeiende vraag naar nieuwe toepassingen zoals AI zal de energiebehoefte van datacenters in Europa volgens het Internationaal Energieagentschap van 2022 tot 2026 naar verwachting met 50% toenemen, van 100 Twh naar 150 Twh. In 2022 waren datacenters al goed voor zo’n 4% van het totale elektriciteitsgebruik in Europa.

Mede om die reden rijst bij velen de vraag waar nog meer winst te behalen valt om IT duurzamer in te richten. Erwin van der Hoorn, Datacenter Solutions Specialist bij Computacenter, geeft desgevraagd vier tips:

1. Koop in wat je gebruikt, niet wat je verwacht te gaan gebruiken

Bedrijven kopen vaak servercapaciteit in op basis van verwachte groei. Deze extra capaciteit kost niet alleen meer geld, maar verhoogt op de lange termijn ook het energieverbruik aanzienlijk. Dit geldt zowel voor fysieke als virtuele servers. 

Het is ideaal om meerdere virtuele servers op één fysieke server te verzamelen, zodat minder fysieke servers nodig zijn. Dit proces, bekend als ‘rightsizing’, zorgt ervoor dat ongebruikte virtuele servers kunnen worden uitgeschakeld, wat leidt tot energiebesparing.

2. Energiebeheer via software

Power Management Software (PMS) speelt een cruciale rol in het realtime monitoren, analyseren en beheren van energieverbruik binnen de IT-infrastructuur. Door te meten waar vaak hoge workloads plaatsvinden, kunnen bedrijven efficiënter inspelen op energieverbruik. En dit ook verminderen.

3. Efficiëntere koeltechnieken

Traditioneel koelt men datacenters met lucht. Maar de toenemende energiebehoefte van servers vereist vaak meer koelcapaciteit. Waterkoeling biedt hier een duurzamer alternatief. 

Watergekoelde datacenters bieden ook mogelijkheden om restwarmte te hergebruiken. Samenwerking met warmtenetbedrijven kan helpen bij het afvoeren, opslaan en gebruiken van warm water voor het verwarmen van bedrijventerreinen of woonwijken. Dit vereist echter een langetermijnvisie en een focus op een duurzame toekomst.

4. Recycling

Het vervangen van IT-apparatuur aan het einde van de levensduur is verstandig, aangezien oudere apparaten meer energie verbruiken en er vaak efficiëntere hardware beschikbaar is. Oude apparaten kunnen echter ook worden gerecycled. Samenwerken met partners kan ervoor zorgen dat oude IT-apparatuur op de juiste manier wordt gerecycled, waardoor schaarse grondstoffen opnieuw worden ingezet. Het is beter om de lifecycle van IT-apparatuur te beschouwen van productie tot en met recycling.