3min Security

Oost-Nederland in actie tegen digitale criminaliteit

Oost-Nederland in actie tegen digitale criminaliteit

Er melden zich in de eenheid dagelijks gemiddeld 23 slachtoffers van digitale criminaliteit bij de politie. Slechts het topje van de ijsberg, want naar schatting doet 2 op de 10 slachtoffers aangifte. Alle reden voor de politie Oost-Nederland om op 2 april samen met al meer dan 80 partners in actie te komen. Want of het nu gaat om een phishing mail, WhatsApp fraude of ransomware: de gevolgen voor slachtoffers zijn groot.

Tijd voor actie

In samenwerking met het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (CVD), Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland (PVO), het Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland willen we een trendbreuk in Oost-Nederland realiseren. We roepen bedrijven, (semi-)overheid, scholen, verenigingen en inwoners in Oost-Nederland op om op 2 april in actie te komen tegen digitale criminaliteit tijdens een speciale actiedag ‘Echt Niet Vandaag’.

Anne Jan Oosterheert, hoofd operatiën politie Oost-Nederland: ‘‘Dagelijks zijn er slachtoffers van digitale criminaliteit. Dat heeft een enorme impact op burgers, bedrijven en daarmee de samenleving. Bovendien hebben we lang niet alles in zicht, omdat we weten dat in veel gevallen er geen melding of aangifte wordt gedaan. Het tegengaan van schaamtegevoel en vergroten van de meldingsbereidheid is daarom belangrijk. Het kan écht iedereen overkomen.’’
Doel

Het doel van de initiatiefnemers is om aandacht voor het onderwerp te creëren en om samen met alle deelnemers aan de actiedag op minimaal 100 locaties in Gelderland en Overijssel preventieacties te organiseren. Deze acties zijn gericht op de doelgroepen mkb, jongeren en minder digitaal vaardigen, zoals ouderen en laaggeletterden. Door deze actie willen we de doelgroepen (blijvend) bewust maken van de gevaren van digitale criminaliteit. Ook willen we hen handvatten geven om zichzelf te beschermen, om zo meer slachtoffers te voorkomen.

Burgemeester

Sebastiaan van ’t Erve, burgemeester gemeente Lochem en tevens één van de cyberburgemeesters in Nederland: ‘’Naast materiële schade, heeft het een grote impact op het veiligheidsgevoel. De emotionele schade is vaak groot. Mensen verliezen het vertrouwen in anderen en digitale systemen. We hebben met elkaar een grote opgave en verantwoordelijkheid voor online veiligheid voor iedereen.’’
Meedoen

Inmiddels zijn al meer dan 80 organisaties aangehaakt bij de actiedag. Op verschillende plekken organiseren partijen als Rabobank, De Bibliotheek, Cisco, Capgemini, Saxion Hogeschool, Halt, Windesheim, MKB-Nederland, Slachtofferhulp, Secureme2, Wehkamp, gemeenten, Stichting veilig internetten en KVK acties van groot tot klein.

Meedoen kan door zelf een actie te organiseren, bij een actie aan te haken of meehelpen om de boodschap te verspreiden. Organisaties of individuen die een actie willen organiseren kunnen hiervoor terecht op www.echtnietvandaag.nl. Op deze website zijn ook diverse campagnemiddelen terug te vinden en komt later een overzicht met alle geplande acties op 2 april.