Organisaties zien waarde van generatieve AI, maar missen vaak duidelijke strategie

Organisaties zien waarde van generatieve AI, maar missen vaak duidelijke strategie

Organisaties willen aanzienlijk investeren in technologieën die data fabrics verbeteren, om zo meer succes te behalen met generatieve AI. Dit blijkt uit recent onderzoek van Qlik. Het doel is om door middel van een hybride aanpak, van zowel traditionele als generatieve AI, de impact binnen hun organisaties te vergroten.

Waarde creëren met generatieve AI

Hoewel de markt focust op deze vorm van AI, merken respondenten dat traditionele AI nog steeds waardevol is, zoals op het gebied van voorspellende analyses. Ze verwachten dat het integreren van generatieve AI de mogelijkheden zal vergroten en beschikbaar wordt voor een breder publiek. Deze aanpak moet volgens respondenten een bijdrage leveren aan zowel het verkrijgen van nieuwe inzichten als het ontwikkelen van creatieve oplossingen voor diverse uitdagingen.

Deze visie zorgt voor aanzienlijk meer investeringen

79 procent van de respondenten kocht generatieve AI-tools of investeerde in generatieve AI-projecten;
31 procent is van plan om het komende jaar bijna €10 miljoen te besteden aan generatieve AI- initiatieven;
44 procent merkt dat er geen duidelijke generatieve AI-strategie is. Daardoor bestaat er het risico dat investeringen in silo’s terechtkomen.

De juiste strategie

Organisaties hebben ook verschillende benaderingen voor de implementatie van generatieve AI:
68 procent zegt gebruik te gaan maken van openbare of open-source modellen die worden aangevuld met hun eigen data;
45 procent overweegt om modellen vanaf nul op te bouwen in combinatie met hun eigen data.
Expertise over generatieve AI is cruciaal om de veel gerapporteerde problemen omtrent databeveiliging, beheer, vooroordelen en misvattingen te vermijden. Respondenten begrijpen over het algemeen dat ondersteuning hierbij belangrijk is. 60 procent geeft aan dat ze geheel of gedeeltelijk gaan vertrouwen op de expertise van derden om deze kloof te dichten.

Fabrics nog niet klaar

Organisaties zien data fabrics als een belangrijk onderdeel van hun strategie om dergelijke problemen te beperken. De respondenten erkennen dat hun data fabrics nog niet klaar zijn. Sterker nog, slechts 20 procent is van mening dat hun data fabrics zeer/extreem goed zijn uitgerust om aan de behoeften van generatieve AI te voldoen.

Het is dan ook geen verrassing dat 73 procent verwacht meer te investeren in technologieën die data fabrics ondersteunen. Bovendien denkt 75 procent dat het gebruik van generatieve AI zal leiden tot een toename in de hoeveelheid data die worden verplaatst of beheerd.

Dit benadrukt het belang van een doeltreffend beheer van de alsmaar groeiende datavolumes. Daarnaast beschouwt de meerderheid datakwaliteit, ML/AI-tools, databeheer, data-integratie en BI/Analytics als belangrijke of zelfs zeer belangrijke gebieden voor het leveren van een datastructuur die deze AI mogelijk maakt. Investeringen in deze gebieden helpen organisaties bij het wegnemen van veelvoorkomende uitdagingen bij het implementeren van AI, zoals regelgeving, databeveiliging en bronbeheer.