3min Security

Privacy Shield niet beter dan Safe Harbor

Privacy Shield niet beter dan Safe Harbor

Het nieuwe data privacy verdrag Privacy Shield biedt nog niet genoeg verbetering om de privacy van Europese burgers bij de uitwisseling van gegevens met de Verenigde Staten voldoende te waarborgen. Dat stellen Dutch Datacenter Association (DDA), de brancheorganisatie van datacenters en de juridisch adviseurs van ICTRecht. De groepen baseren zich op het oordeel van de Artikel 29 werkgroep, die de Europese Commissie adviseert over Privacy Shield dat het in oktober 2015 verworpen Safe Harborvberdrag moet vervangen.

De werkgroep heeft nog flinke bedenkingen bij enkele bepalingen in het ontwerp van het nieuwe verdrag. Het belang van een nieuwe grondslag voor data uitwisseling is groot en de Europese Commissie dient de boodschap van de Artikel 29 werkgroep dan ook serieus te nemen, stelt de Nederlandse groep critici. “Nederland leeft van internationale handel en logistiek. Met haar vele datacenters is Nederland een belangrijk landings- en distributiepunt van data voor veel Amerikaanse bedrijven”, aldus Stijn Grove, directeur van de Dutch Datacenter Association. “Vertrouwen door goede afspraken en verdragen, over hoe we omgaan met data en specifieke persoonsgegevens, vormt de basis voor handel en doorvoer. Daarvoor zijn verdragen over persoonsgegevens nodig.”

De artikel 29 werkgroep is van mening dat de privacy van Europese data niet voldoende is gewaarborgd met Privacy Shield. Er is vooral twijfel of Europeanen hun rechten goed kunnen uitoefenen en of de mogelijkheden om klachten in te dienen niet te beperkt en te complex zijn. Daarnaast maakt de werkgroep zich zorgen over de mogelijkheden van Amerikaanse geheime diensten om alsnog tot surveillance over te gaan, terwijl juist de massasurveillance door de Amerikaanse geheime diensten een van de redenen was om Safe Harbor te vernietigen.

Ook in de VS worden de ontwikkelingen rond Privacy Shield op de voet gevolgd. De Internet Infrastructure Coalition (I2Coalition), een zusterorganisatie waar de DDA mee samenwerkt, gaf kort na de publicatie van het advies een reactie.

Die belangen zijn zeker niet alleen economisch van aard. Niels Dutij, juridisch adviseur bij ICTRecht en specialist op het gebied van online privacy: ‘Het is van groot belang dat er een verdrag tot stand komt, waarbij de privacy van Europeanen gewaarborgd blijft. Vooral de mogelijkheden tot massasurveillance door de Amerikaanse geheime diensten baren ons zorgen. Safe Harbor is hoofdzakelijk afgeschoten vanwege de onbeperkte mogelijkheden voor massasurveillance. Maar onder Privacy Shield blijft massasurveillance door de V.S. gewoon toegestaan, mits daarvoor een grondslag is. De grondslagen zijn echter dermate breed opgesteld dat er bijna altijd wel een grondslag door de Amerikaanse overheid gebruikt kan worden.’

“Wij zijn blij dat de artikel 29 werkgroep een kritische houding heeft tegenover het Privacy Shield”, aldus Dutij. “De artikel 29 werkgroep volgt niet zomaar het voorstel van de Europese Commissie, maar heeft een duidelijk signaal afgegeven. De privacy van Europeanen moet gewaarborgd blijven en daar is het huidige Privacy Shield niet geschikt voor. Onze kritiek op Privacy Shield worden duidelijk onderstreept door de artikel 29 werkgroep. Wij hopen dan ook dat de Europese Commissie deze kritiek serieus neemt en de aanpassingen doet die noodzakelijk zijn om de privacy van Europeanen te garanderen.”