Richtlijnen voor verduurzaming en innovatie datacenters

Richtlijnen voor verduurzaming en innovatie datacenters

De provincie Noord-Holland vindt het belangrijk dat datacenters zich volop inzetten voor verduurzaming en innovatie. Daarom heeft de provincie richtlijnen opgesteld. Deze gaan bijvoorbeeld over het reduceren van watergebruik, het aanbrengen van beplanting en het delen van restwarmte.De gemeente is verplicht deze richtlijnen te bespreken met de initiatiefnemer van een datacenter.

Datacenters zijn cruciaal in een steeds verder digitaliserende samenleving. Datacenters maken het bijvoorbeeld mogelijk dat je digitaal kunt vergaderen, dat hulpdiensten met elkaar kunnen communiceren en dat je je eigen digitale documenten kunt bewaren en delen.

Esther Rommel, gedeputeerde economie: “Datacenters zijn niet meer weg te denken en ontzettend veel bedrijven, organisaties en particulieren in Nederland zijn er afhankelijk van. De ontwikkelingen van digitale technologieën zoals artificiële intelligentie (AI) gaan razendsnel. Noord-Holland wil dan ook een aantrekkelijke vestigingslocatie voor datacenters zijn en blijven. Maar er moet wel voldoende aandacht zijn voor het effect van de datacenters. De datacenters hebben een grote impact op het landschap en het watersysteem. En ze gebruiken veel elektriciteit. Daarom vond de provincie het belangrijk om een datacenterstrategie op te stellen.”

De strategie was een belangrijke stap om te sturen op de vestiging en duurzame ontwikkeling van datacenters in Noord-Holland. In de strategie is onder andere vastgelegd dat er alleen op bedrijventerreinen in Amsterdam, Haarlemmermeer en Hollands Kroon nog nieuwe datacenters mogen komen.

Grijze ‘dozen’

De richtlijnen die Gedeputeerde Staten (GS) nu hebben vastgesteld komen voort uit de strategie. Ze zijn het resultaat van gesprekken tussen de provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, Haarlemmermeer en Hollands Kroon. Ook de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft input geleverd.

Esther Rommel: ”Verduurzamen en innovatie staan altijd op de agenda als wij met partijen in gesprek gaan over datacenters. Wij vinden het erg belangrijk dat de datacenters aandacht besteden aan bijvoorbeeld het gebruik van restwarmte en waterbesparing. Ook de inpassing in het landschap verdient altijd aandacht. Datacenters zijn meestal enorme grijze ‘dozen’ en beeldbepalend voor een gebied. Door rond het gebouw struiken en bomen te planten en lichte gevelbeplating aan te brengen is echt veel verbetering mogelijk. Wij verplichten nu de initiatiefnemers om de richtlijnen serieus te bekijken en vragen hen om te motiveren waarom er wel of niet aan voldaan kan worden.”

Maatwerk
De richtlijnen komen bovenop de wettelijke vereisten die voortkomen uit landelijke en Europese wetgeving waar de datacenters sowieso aan moeten voldoen. De toepassing van de richtlijnen zal voor ieder datacenter anders zijn. Het gaat om maatwerk waarbij rekening gehouden moet worden met het type datacenter en de lokale omstandigheden.