2min Security

“Schaduw-AI steeds grotere uitdaging”

“Schaduw-AI steeds grotere uitdaging”

Schaduw-IT is al lange tijd een probleem voor veel bedrijven. Individuele medewerkers of gebruiken dan toestemming hun favoriete tools. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de gegevensbescherming en de veiligheid van de systemen en data van een bedrijf. Inmiddels wordt de impact van schaduw-IT groter, meldt IT-Business. Dit door de opmars van schaduw-AI.

Kunstmatige Intelligentie vond de afgelopen twee jaar haar weg in het bedrijfsleven. Vaak ontbreekt (nog) een helder beleid binnen ondernemingen, waardoor verschillende afdelingen een breed portfolio aan verschillende KI-oplossingen inzet. Dit om afdelingsspecifieke problemen op te lossen. De toenemende decentrale invoering van deze tools binnen een bedrijf is vaak onoverzichtelijk voor de IT-teams. En het kan leiden tot een ernstig risico door schaduw-AI

De silo’s en verzamelingen van verschillende AI-oplossingen creëren steeds grotere afdelings- of toepassingsspecifieke datasets. Dit maakt het voor het IT-team moeilijker om overzicht te houden of uniforme richtlijnen op te stellen. De samenwerking tussen de bedrijfsafdelingen en de IT-afdeling is echter van cruciaal belang om mogelijke bedreigingen voor de gegevensbescherming te voorkomen. En om te zorgen voor naleving van dezelfde voorschriften voor iedereen en de veiligheid van het bedrijf en zijn gegevens te waarborgen.

Geen formele toestemming

Uit onderzoek van Alteryx blijkt dat 87 procent van de ondervraagde bedrijven aangeeft dat AI momenteel vooral invloed heeft op het bereiken van hun bedrijfsdoelen. 45 procent geeft aan te zullen investeren in geavanceerde technologieën zoals AI. Dit om in te spelen op de veranderende marktomstandigheden. Recente onderzoeken tonen echter aan dat de helft van deze werknemers GenAI gebruikt zonder formele toestemming van hun werkgever.

AI-silo’s niet ongevaarlijk

Silo’s voor GenAI en schaduw-AI in het hele bedrijf kunnen ook onveilig zijn. Grote hoeveelheden data worden gekopieerd, geïmporteerd, gedeeld en opgeslagen in verschillende formaten en op verschillende locaties. Hierdoor kan het moeilijk zijn om het overzicht over deze data te behouden en ze te beheren. Bovendien bestaat het risico dat persoonlijke of gevoelige informatie wordt blootgegeven..