3min Ondernemen

“Serverless wordt bijna begraven”

“Serverless wordt bijna begraven”

Het wordt steeds duidelijker dat ‘serverless’ technologie aan relevantie verliest en binnenkort zal verdwijnen. Waarom is dit gebeurd? Wat kunnen we leren van deze technologische evolutie? David Linthicum legt het uit in publicaties in InfoWorld en ComputerWoche.

Evolutie of revolutie?

Toen Serverless Computing meer dan tien jaar geleden zijn intrede deed als hét cloud computing-paradigma, bespaarde het ons de lastige taak om reken- en opslagbronnen te configureren. Echter, gezien de overlap met PaaS-systemen, leek het toen al meer een evolutie dan een revolutie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat serverless vandaag de dag een marginale rol speelt en de neiging heeft om volledig te verdwijnen.

De betekenis van serverless computing is in de loop der tijd verwaterd. Oorspronkelijk bedacht om een model te beschrijven waarin ontwikkelaars code konden draaien zonder servers te hoeven provisioneren of beheren, is het sindsdien toegepast op een breed scala aan diensten die niet aan de oorspronkelijke definitie voldoen. Dit leidde tot een verwarrend verlies van precisie.

De kracht van serverless

Het is cruciaal om te focussen op de functionele kenmerken van serverless computing. De elementen van ‘serverloosheid” — wendbaarheid (agility), kostenefficiëntie, en het vermogen om applicaties snel te implementeren en op te schalen — blijven waardevol. Het is belangrijk om te concentreren op hoe deze kenmerken bijdragen aan het bereiken van zakelijke doelen, in plaats van gefixeerd te raken op de specifieke technologieën die in gebruik zijn.

Serverless zal verder naar de achtergrond verdwijnen door de opkomst van andere cloud computing paradigma’s, zoals edge computing en microclouds. Deze introduceerden meer genuanceerde oplossingen op de markt met op maat gemaakte benaderingen die inspelen op specifieke zakelijke behoeften, in plaats van het eenheidsmodel van serverloze computing.

Opmars GenAI

De explosie van generatieve AI droeg ook bij aan het veranderende landschap. Cloudproviders zijn diepgaand betrokken bij het mogelijk maken van AI-gedreven oplossingen, die vaak gespecialiseerde computerresources en significante gegevensbeheer capaciteiten vereisen, gebieden waar traditionele serverloze modellen niet altijd in uitblinken. Naarmate bedrijven AI steeds meer prioriteit geven, worden serverloze modellen vaak gepasseerd ten gunste van meer statische en voorspelbare oplossingen.

Ubiquitous computing illustreert deze verschuiving verder. Dit concept omvat het integreren van computation in alledaagse objecten, wat continue, latentiearme verwerking vereist die traditionele serverloze frameworks mogelijk niet consequent kunnen leveren. Deze verschuiving naar meer geïntegreerde en alomtegenwoordige computeromgevingen marginaliseert serverloze modellen verder.

Serverless en de toekomst van cloud computing

De overstap naar nieuwe cloud-paradigma’s zoals Edge Computing en Microclouds geeft aan dat bedrijven op zoek zijn naar meer flexibiliteit en maatwerk in hun technologische oplossingen. Terwijl Serverless ooit werd geprezen om zijn eenvoud en schaalbaarheid, kunnen moderne bedrijven niet meer volstaan met een universele oplossing. Ze hebben behoefte aan technologieën die kunnen inspelen op specifieke behoeften en uitdagingen, en die tegelijkertijd kosteneffectief en snel te implementeren zijn.

Edge Computing bijvoorbeeld, stelt bedrijven in staat om data en applicaties dichter bij de bron van gegevens te verwerken, wat resulteert in lagere latentie en betere prestaties. Dit is vooral belangrijk in sectoren waar real-time data-analyse cruciaal is, zoals de gezondheidszorg en de maakindustrie. Microclouds bieden vergelijkbare voordelen, maar met een nog grotere focus op maatwerk en schaalbaarheid, waardoor bedrijven hun infrastructuur kunnen aanpassen aan hun specifieke eisen zonder te moeten investeren in grootschalige datacenters.