Software defined storage biedt mogelijkheden voor onvoorspelbare datagroei

Software defined storage biedt mogelijkheden voor onvoorspelbare datagroei

Met software defined storage (SDS) oplossingen kan flexibel worden ingespeeld op groei dankzij de mogelijkheid om lineair en snel op te schalen. Dit is één van de belangrijkste veranderingen ten opzichte van traditionele storage-architecturen.

Traditionele storage-architecturen zijn niet lineair schaalbaar. Dit betekent dat IT-managers voorspellingen moeten doen over toekomstige datagroei. Omdat deze groei steeds onvoorspelbaarder wordt, voor zowel kleine als grote bedrijven, worstelen IT-managers met de benodigde investering. In de praktijk resulteert dit vaak in grote investeringen in storagecapaciteit, die na drie tot vijf jaar niet altijd benut blijkt te zijn. Aan de andere kant kan de benodigde capaciteit ook te laag zijn ingeschat en moet er tussentijds opnieuw een (grote) investering gedaan worden in storage. SDS-oplossingen maken het mogelijk om flexibel in te spelen op groei.

Bert van der Lingen, consultant bij Telindus: “Eén van de grootste uitdagingen voor IT-managers is nog altijd meer doen met minder. Grote investeringen in storagecapaciteit passen hier niet altijd bij en daar speelt SDS op in. De mogelijkheid om lineair en snel op te schalen biedt IT-afdelingen de kans om snel te kunnen voldoen aan business-eisen en te blijven groeien zonder gevaar voor performance en capaciteit. Budgettair gezien betekent deze flexibiliteit wel een omslag. Waar IT-beslissers voorheen budgetten bepaalden op basis van de lifecycle van de storage-architectuur, gaat men nu toe naar meerdere kleinere investeringen op het moment dat de situatie daar om vraagt. Daarnaast is SDS een essentieel component in een software defined datacenter (SDDC) oplossing. Een SDDC-oplossing is in ieder geval noodzakelijk wanneer bedrijven klanten of organisaties op een ‘cloud-manier’ diensten willen bieden, bijvoorbeeld Infrastructure as a Service.”