Sterke vraag naar GenAI-expertise om ongestructureerde data in te zetten

Sterke vraag naar GenAI-expertise om ongestructureerde data in te zetten

Veel bedrijven hebben moeite ongestructureerde data effectief te benutten. Dit hoewel ze het potentieel ervan erkennen. Dit blijkt uit onderzoek van Qlik. Ongestructureerde data kan bedrijven helpen om operationele efficiëntie te verbeteren. En oom waardevolle inzichten te verkrijgen. Uit het onderzoek blijkt echter dat een gebrek aan expertise en onvoldoende tools grote obstakels vormen. Slechts een klein percentage van de bedrijven besteedt meer dan een kwart van hun AI-budget aan initiatieven voor ongestructureerde data.

Zorgen over gegevensprivacy

Het onderzoek onthult hoe bedrijfsleiders denken en wat ze doen om de mogelijkheden van ongestructureerde data en GenAI te benutten. Zorgen over gegevensprivacy en naleving van wet- en regelgeving domineren daarbij. 59 procent van de respondenten maakt zich grote zorgen over gegevensprivacy. En 47 procent over naleving van regelgeving, wat aanzienlijk zwaarder weegt dan zorgen over Return on Investments (19%).

Integratie en kosten zijn topprioriteiten

Bij het evalueren van leveranciers zijn systeemintegratie (55%), kosten (50%) en governance-functies (49%) de topprioriteiten, terwijl de reputatie van de leverancier een lage prioriteit heeft (16%). Respondenten verwachten bescheiden financiële voordelen van ongestructureerde Zo denkt 45 procent dat hun omzet of winst met 10 tot 20 procent kan verbeteren.

Belangstelling voor GenAI is hoog

Respondenten die geïnteresseerd zijn in het gebruik van GenAI voor ongestructureerde data, zijn twee op de drie van plan om in een GenAI-tool te investeren. Ondanks de brede belangstelling geeft slechts 22 procent van alle respondenten aan “significante” investeringen te doen in AI-technologieën.
Ongestructureerde data wordt gezien als een belangrijke drijfveer voor efficiëntie: Een duidelijke meerderheid (62%) ziet de mogelijkheid in ongestructureerde data om de operationele efficiëntie te verbeteren, terwijl slechts 31 procent gelooft dat het enkel innovatie kan stimuleren. Bijna de helft (45%) beschrijft een gebruiksscenario waarbij betere zoek- en querytools worden gebruikt om interne documenten door te spitten.

Traditionele zoektools schieten tekort

Veel respondenten zijn het erover eens dat traditionele zoektools voor bedrijven niet genoeg zijn om het meeste uit grote databases te halen. Slechts 16 procent heeft al een tool aangeschaft die speciaal is gemaakt om inzichten uit ongestructureerde data te halen. De meeste bedrijven zitten nog in de vroege of proefstadia met hun inspanningen.