Tsunami aan IT-integraties bedreigt bedrijfscontinuïteit

Tsunami aan IT-integraties bedreigt bedrijfscontinuïteit

In de afgelopen vijf jaar is het aantal IT-integraties binnen organisaties vertienvoudigd. Dit blijkt uit een nieuw rapport van integratiespecialist Enable U. De integratiespecialist waarschuwt voor toenemende complexiteit en kwetsbaarheid van integratielagen binnen IT-systemen. Het vormt een aanzienlijk risico voor de bedrijfscontinuïteit en beveiliging.

Meerdere leveranciers

De ongecontroleerde groei van integraties heeft geleid tot een situatie waarin veel organisaties geen volledig overzicht meer hebben van hun IT-infrastructuur. Integraties zijn vaak gebouwd door verschillende leveranciers, wat resulteert in een gebrek aan consistentie en controle. Dit maakt het moeilijk om verantwoordelijken aan te wijzen voor het beheer en de beveiliging van deze integraties, en verhoogt het risico op systeemstoringen en datalekken. Een enkele mislukte integratie kan aanzienlijke gevolgen hebben, zoals het platleggen van cruciale bedrijfsprocessen of het blootstellen van gevoelige gegevens aan cyberaanvallen.

Integratiekwetsbaarheid

Organisaties kunnen zelf aan de slag om hun kwetsbaarheid door het grote aantal integraties te verminderen. “Alles begint met het identificeren, beoordelen en prioriteren van risico’s. Daarna moet gekeken worden welke maatregelen het meeste effect hebben om de impact ervan te verminderen of te elimineren. Vaak wordt aan maatregelen van technische aard gedacht, maar ook awareness trainingen, een andere opbouw van het ICT-personeel of het outsourcen van specialistische taken kunnen risico’s reduceren of zelfs volledig wegnemen”, adviseert Niels Beckers, CMO bij Enable U.

Proactieve aanpak en flexibiliteit

Het rapport benadrukt verder het belang van een proactieve aanpak bij het beheren van IT-risico’s. Door de steeds prominentere rol van technologie, is het cruciaal dat organisaties niet alleen reageren op incidenten, maar ook anticiperen op mogelijke verstoringen. Dit omvat het opstellen van noodplannen, back-up- en herstelprocessen en het onderhouden van redundante systemen. “Flexibiliteit in IT-risicobeperking betekent dat een organisatie zich snel kan aanpassen aan veranderende omstandigheden en de daarmee samenhangende behoeften”, vertelt Beckers. “Dit vereist regelmatige updates van risicobeheerpraktijken, continue monitoring van de IT-omgeving en de flexibiliteit om snel op incidenten te reageren.”