3min Security

Vrouwen beschermen zich minder goed tegen cybercriminaliteit

Vrouwen beschermen zich minder goed tegen cybercriminaliteit

Op het wereldwijde web loeren vele gevaren. Mannen wapen zich beter tegen cybercriminaliteit dan vrouwen.

In een onderzoek werd deelnemers werd niet alleen gevraagd hoe ze zelf hun online-aanwezigheid beschermen, er moest ook kritisch naar het andere geslacht worden gekeken. Bijna 40 procent van de mannen vindt dat zij zich online beter tegen criminelen beschermen, maar ook 29 procent van de vrouwen schrijft de mannen wat dit betreft hoger aan. Volgens 55 procent van de mannen en bijna 60 procent van de vrouwen is er geen verschil tussen de seksen. Slechts 6 procent van de mannen vindt dat vrouwen zich beter beschermen en zo’n 11 procent van de vrouwen vindt dit zelf ook.

Bovenstaand beeld wordt bevestigd door de maatregelen die worden genomen. Hoewel een grote meerderheid van beide geslachten zich de moeite heeft getroost beveiligingssoftware te installeren – 88 procent van de mannen, 82 procent van de vrouwen – zijn vrouwen minder trouw met het updaten van die programmatuur: zo’n 57 procent doet dit, tegen bijna driekwart van de mannen. Het updaten van andere software verhoudt zich op nagenoeg dezelfde wijze. Mannen blijken meer op hun hoede voor de mogelijke gevaren online dan vrouwen: respectievelijk 61 en 51 procent. Maken we onderscheid tussen de verschillende apparaten waarmee we online gaan, dan blijkt dat vrouwen de risico’s op pc’s en tablets lager inschatten dan mannen, terwijl ze de gevaren op de smartphone juist iets groter achten.

Wat betreft online bedreigingen en de bescherming hiertegen zijn vrouwen er over het algemeen goed van op de hoogte dat ze niet goed op de hoogte zijn: slechts een kleine 10 procent geeft aan wél over genoeg kennis hierover te beschikken, en dat is niet meer dan de helft van het aantal mannen. Zo’n 42 procent zegt wel iets, maar nog lang niet genoeg te weten om online veilig te zijn en te blijven. Maar hetzelfde geldt voor 31 procent van de mannen, dus er is voor iedereen werk aan de winkel!

Uit eerder onderzoek is al eens gebleken dat we ons er best van bewust zijn dat er gevaren loeren op internet, maar dat het altijd iemand anders is die hier het slachtoffer van wordt. Als we aan den lijve ondervinden dat we ook zelf niet onkwetsbaar zijn is het al te laat. Een afdoende manier om álle apparaten – pc’s, laptops, Macs, tablets en smartphones – te beschermen tegen dreigingen op internet is het installeren van Kaspersky Internet Security – Multi-Device, één enkele internetbeveiligingsoplossing voor meerdere computers en mobiele apparaten tegelijk, of ze nu op Windows, Mac OS, Android of iOS draaien. Dit betekent veilig en onbezorgd winkelen en bankieren op internet, goede virusbescherming, beveiliging van gegevens bij verlies of diefstal en zelfs ouderlijk toezicht, ongeacht het besturingssysteem.