Zakelijk gebruik tablets blijft groeien met Apple aan de leiding

Zakelijk gebruik tablets blijft groeien met Apple aan de leiding

Het gebruik van zakelijke tablets neemt snel toe. Begin 2014 is er ten opzichte van de situatie begin 2013 weer een stijging te zien. Dat komt enerzijds doordat het aantal bedrijfsvestigingen waar zakelijke tablets wordt gebruikt nog altijd toeneemt, namelijk met 28 procent ten opzichte van 2013. Anderzijds komt dat doordat het aantal tablets per locatie blijft stijgen, dit is bijna verdubbeld. Dit blijkt uit ruim 5.500 interviews die Computer Profile de afgelopen zes maanden hield met Nederlandse bedrijfsvestigingen, met 50 of meer werknemers, over het gebruik van eindgebruikersapparatuur. Veruit de belangrijkste speler op dit terrein is en blijft Apple. Van alle geïnventariseerde tablets is ruim acht op de tien tablets een iPad 1, 2 of 3. Samsung heeft een aandeel van 9 procent. Alle andere fabrikanten hebben op de zakelijke markt een aandeel van 3 procent of lager.

Eind 2010, ongeveer een half jaar na de introductie van de iPad in Nederland, werden zakelijke tablets (verstrekt door de werkgever) door slechts 1 procent van de bedrijfsvestigingen met ten minste 50 medewerkers gebruikt. Aan het einde van 2011 was dat al met 9 procentpunt gestegen. In de loop van 2012 is het aantal locaties verder gegroeid met 7,5 procentpunt. De groei in de afgelopen 12 maanden was circa 5 procent en was het grootst bij bedrijfsvestigingen met meer dan 2500 werknemers en in het publieke segment. Branches met een relatief snelle groei in het aantal locaties met zakelijke tablets zijn de IT-sector en het onderwijs.

Desktops en laptops
Nu het gebruik van zakelijke tablets sterk aan het groeien is, is de tablet ook steeds vaker een concurrent voor de pc, in het bijzonder de laptop. De pc-markt bestaat voornamelijk uit een viertal producenten. Ongeveer 49 procent van alle desktops en laptops is een systeem van HP. Dat is een procentpunt winst ten opzichte van het jaar daarvoor. HP kent bij bedrijfsvestigingen in het segment Medium Sized Businesses (50 tot 250 medewerkers) en instanties uit de publieke sector haar grootste parkaandelen, beiden boven de 50 procent.

Het aandeel van Dell is het hoogst bij bedrijfsvestigingen en locaties uit het segment National Enterprises (250 tot 2500 medewerkers). De twee segmenten waar Lenovo, de nummer 3 op de Nederlandse markt, haar grootste parkaandelen kent, zijn multinationals en Fortune 500 organisaties en locaties uit het National Enterprises segment. Zowel Dell als Lenovo zijn ten opzichte van een jaar geleden vrijwel gelijk gebleven in parkaandeel. Met name in de publieke sector scoort Fujitsu het best. Fujitsu zag in totaliteit haar parkaandeel in de pc-markt stabiliseren rond circa 4 procent. Het deel van de pc-markt dat valt onder ‘overige leveranciers’ is twee procentpunt gedaald, namelijk van 7 naar 5 procent.

Van desktop naar mobiele apparatuur en thin clients
Het aandeel van desktopcomputers in het totaal aantal systemen is de laatste jaren aan het dalen. Eind 2009 bedroeg het percentage desktops 72 procent van het totaal aantal eindgebruikerssystemen, eind 2010 was dat nog 69 procent, eind 2011 was dit 67 procent, eind 2012 63 procent en nu is dat verder gedaald naar 61 procent. Het percentage laptops is in deze periode gestegen; van ongeveer 18,5 procent eind 2010 naar de huidige 22 procent. Naast het toenemend belang van laptops is ook de invloed van thin clients aan het toenemen. Het aandeel thin clients steeg de laatste 3 jaar telkens met een procentpunt tot de huidige 13 procent. Kortom, één op de zeven eindgebruikerssystemen betreft een thin client. Het toenemende gebruik van desktopvirtualisatie zal hier ongetwijfeld een belangrijke rol in spelen. Hoewel tablets in aantal sterk aan het toenemen zijn, vormt dit type eindgebruikerssystemen momenteel nog steeds niet meer dan 2,5 procent van het totaal.

Naast een verschuiving in het soort eindgebruikerssystemen zien we ook een lichte daling in het aantal systemen dat op een (gemiddelde) locatie in gebruik is. Voor de geïnventariseerde bedrijfsvestigingen (met 50 of meer medewerkers) lag in 2010 het gemiddeld aantal eindgebruikerssystemen op 222. In de afgelopen jaren is dat verder afgenomen naar 207 systemen per locatie. De meeste eindgebruikerssystemen worden gebruikt door instellingen uit de publieke sector. Thin clients vormen hier de meest substantiële groep, vooral bij overheids- en zorglocaties.