Zorgmanagers verwachten meer taken uit te besteden

Zorgmanagers verwachten meer taken uit te besteden

Meer dan de helft van de zorgmanagers verwacht de komende jaren meer taken uit te besteden. Dat zeggen ze in een indicatief onderzoek van Zorgvisie onder haar lezers. Ook gaf het merendeel te kennen lagere financiële resultaten te verwachten dan vorig jaar. Om hun organisatie financieel sterker te maken zetten de zorgmanagers vooral in op het terugdringen van de operationele kosten, het doelmatiger en efficiënter maken van de zorgverlening en innovatie.

Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door Philips. Doel van de twee partijen was om een beeld te krijgen van wat leeft bij zorgmanagers in Nederland en hoe een nauwere samenwerking tussen partijen binnen en buiten de zorg kan bijdragen aan het toekomstbestendig maken van de gezondheidszorg.

Toekomst
Op dit moment maakt 54% van de zorginstellingen gebruik van outsourcing. Een ruime meerderheid van de respondenten (61%) is van mening dat andere organisaties bepaalde diensten binnen hun zorginstelling kwalitatief beter kunnen uitvoeren. De belangrijkste redenen om op zoek te gaan naar een partner buiten de organisatie zijn: het bestendig maken van de organisatie voor de toekomst (31%), de concentratie op kernactiviteiten, namelijk zorg verlenen (28%) en de creatie van een netwerk van flexibele ondersteuning voor de eigen organisatie (19%). Bovenaan de lijst van uit te besteden taken staan onderdelen van de afdeling ICT, het onderhoud van medische apparatuur, activiteiten van de afdeling P & O en het facilitaire bedrijf.

Uitdagingen
Zorgmanagers managers maken zich zorgen over de financiële huishouding van hun ziekenhuis. Uitdagingen die voortkomen uit de regioplannen van de zorgverzekeraars (21%) gevolgd door de toenemende regeldruk en de bezuinigingen in de eigen organisatie (beide 16%) zijn hier debet aan. Het terugdringen van de operationele kosten (18%), doelmatiger en efficiënter maken van de zorgverlening (18%) en innovatie (14%) worden gezien als de belangrijkste instrumenten om hun organisatie financieel sterker te maken.

Vrijwel alle ondervraagden (95%) vinden het belangrijk om onderscheidend te zijn ten opzichte van andere zorginstellingen. Het meest wordt dit gerealiseerd door de verhoging van het serviceniveau (35%) en de verbetering van de resultaten van de zorg (24%). Bijna 70% van de respondenten maakt zich wel eens zorgen over de hoogte van de financiële middelen om te kunnen (blijven) investeren in technologische innovatie. Toch gaat bijna de helft ervan uit dat de komende drie jaar evenveel wordt geïnvesteerd in technologische innovatie (46%).