4min Personeel

Zorgt Zero Trust voor een versnelling van de digitale transformatie?

Zorgt Zero Trust voor een versnelling van de digitale transformatie?

Het jaar 2023 was een jaar waarin op het gebied van technologische ontwikkelingen veel gebeurde. AI kreeg een plek in veel bedrijfsprocessen. Desondanks worstelen velen nog steeds met de uitdaging om hier optimaal van te profiteren. Daarnaast oefenen cyberbeveiligingsrisico’s in 2023 aanzienlijke druk uit. Hierdoor schoven veel ondernemingen hun plannen voor digitale transformatie op de lange baan. Isabel Moll, Vice President & Managing Director Dell Technologies Nederland, deelt haar vooruitzichten voor 2024, met een focus op opkomende trends die invloed zullen hebben op de hele sector.

1. Meer diversiteit en wendbaarheid

Op dit moment is 18% van de Nederlandse IT’ers vrouw. De overheid streeft ernaar dit percentage tegen 2030 te verhogen naar 50%. Hoewel er meer mannen dan vrouwen in de IT werken, is er een positieve trend zichtbaar. Het aantal mannen groeide de afgelopen jaren met 8%, terwijl het aantal vrouwen met 20% steeg. Moll: “Ik verwacht dat deze trend ook in 2024 zal doorzetten. Diversiteit in IT-teams is cruciaal, omdat het de ruimte en kans vergroot dat er met verschillende en nieuwe invalshoeken naar opgaves en opdrachten wordt gekeken.”

Daarnaast wordt technologie ontwikkeld voor een diverse groep mensen, daarom zouden ‘bedenkers’ en ontwikkelaars idealiter ook divers moeten zijn. “Ook werkgevers hebben baat bij meer focus op het aantrekken en in dienst nemen van vrouwen, aangezien dit de talentpool vergroot,” is de overtuiging van Moll. “De huidige tijd vraagt niet om statische plannen maar om wendbaarheid in organisaties, wat alleen mogelijk is met diverse profielen in je organisatie en in je ecosysteem.”

2. Zero Trust wordt de standaard

Een goede data governance zal steeds belangrijker worden door de democratisering van AI en de toenemende verschuiving van data en intelligentie naar de edge. Moll: “Dit is tevens van belang omdat we te maken hebben met een almaar groeiend dreigingsoppervlak waardoor het extra belangrijk wordt om echte Zero Trust-architecturen te ontwikkelen. Zero Trust wordt de standaard waar organisaties naartoe werken.”

3. AI in praktijk brengen

In 2024 zullen de gesprekken over GenAI van theoretische ideeën naar praktische toepassingen verschuiven, verwacht Moll. “Hoewel er veel creatieve ideeën zijn over hoe GenAI voor een transformatie bij organisaties zal zorgen, ontbreken concrete voorbeelden op grote schaal. Ditjaar zullen zakelijke GenAI-projecten een volwassen niveau bereiken, waarbij organisaties zich richten op transformationele GenAI-projecten en hun eigen data en zakelijke context gebruiken om modellen te trainen, te verfijnen en er conclusies uit te trekken.”

Uit de recente Dell GenAI Pulse Survey blijkt dat 76% van de 500 ondervraagde IT-managers verwacht dat GenAI aanzienlijke impact zal hebben op productiviteit, processen en kostenbesparingen. IDC voorspelt een sterke stijging van AI-gerelateerde IT-uitgaven, waarbij Global 2000-organisaties tegen 2025 meer dan 40% van hun IT-uitgaven aan AI-gerelateerde initiatieven uitgeven. Dit zal leiden tot een dubbelcijferige toename in het tempo van product- en procesinnovaties. “We moeten ons realiseren dat AI zal zorgen voor significante architecturale veranderingen in het gehele IT-ecosysteem. Denk bewust na over AI. Stem visie, strategie en actie op elkaar af voor succes op de lange termijn.”

4. IT-vaardigheden verder bijspijkeren

Volgens IDC zal tot 2026 65% van de organisaties niet in staat zijn om de volledige waarde uit hun technologie-investeringen te halen, door ontoereikende financiering van opleidingsinitiatieven. Deze ontwikkeling houdt Moll bezig, omdat juist meer geïnvesteerd moet worden in de vaardigheden van medewerkers. “Dit is iets dat naar verwachting in 2024 op grotere schaal zal plaatsvinden.”

Onvoldoende training op het gebied van AI, cloud, data, beveiliging en andere nieuwe technologieën kunnen een directe en negatieve invloed hebben op een organisatie. Moll: “Het is essentieel dat organisaties een cultuur en ruimte creëren waarin leren en het altijd ontwikkelen van nieuwe skills wordt gestimuleerd en een ’always be learning-mindset’ de mantra is.”

Nooit eerder zagen we veranderingen voltrekken in zo’n hoog tempo als vandaag, geeft Moll aan. “Een ding is zeker, de continue verandering, de transformatie is de tijdgeest waarin we zitten, of zoals Peter Hinssen het tijdens het Gartner IT Symposium mooi verwoordde: “The Never Normal”. Als we dit echt omarmen door te blijven leren, zal ons dat voorbereiden op (onverwachte) veranderingen en belangrijke innovaties.”

5. Van idee naar innovatie

Het voornaamste obstakel voor innovatie is volgens Nederlandse respondenten van de Innovation Index van Dell een gebrek aan tijd. Dit benadrukt het belang van het stellen van prioriteiten. “Volgens 77% van de respondenten zijn hun leiders meer gefocust op het dagelijks beheer van een organisatie dan op innovatie,” weet Moll. “Er is dus werk aan de winkel.”