NLdigital: Miljoenennota toont inzet strenge cybersecurity-eisen

Binnenhof vanaf Hofvijver Miljoenennota

Prinsjesdag 2022 laat volgens branchevereniging NLdigital extra inzet zien wat betreft cybersecurity-eisen. Het Kabinet sorteert daarmee voor op de strenge wetgeving in de EU die eraan komt. Wel wacht een aantal punten volgens NLdigital nog op nadere uitwerking.

“In de eerste twee alinea’s lees je al over de extra inzet die eraan komt op het vlak van cybersecurity. Maar daar blijft het niet bij. Vanuit de EU komt de nieuwe NIB2 richtlijn (Netwerk- en InformatieBeveiliging richtlijn, ook wel NIS2 in het Engels). De ministeries van EZK en J&V verwachten er er veel taken bij te krijgen. “Deze wet zal strenge cybersecurity-eisen aan een veel groter aantal bedrijven plaatsen, inclusief bijbehorend toezicht van de Autoriteit Telecom,” stelt NLdigital in een analyse. “Daarnaast wordt ook stevig ingezet door dit kabinet op de Cyber Resilience Act, waarmee men strengere eisen wil gaan stellen aan individuele producten en de ondersteuning tijdens hun levensduur.”

De brancheorganisatie pleitte twee weken geleden al dat er mee geld nodig is om de cybersecurity-organisaties van de overheid (DTC, CSIRT-DSP en NCSC) goed te laten fuseren en de grote taken uit te voeren. “En het kabinet lijkt het met ons eens: gezamenlijk gaan ze van 10,4 miljoen dit jaar naar 51,2 miljoen in 2027. Verder ligt de departement-overstijgende coördinatie van digitalisering niet meer bij EZK, maar met de nieuwe staatssecretaris en Werkagenda nu bij BZK. Wij gaan de plannen van de verschillende departementen nog goed vergelijken om te kijken of het kabinet erin slaagt een nieuwe stap in samenhangend beleid te zetten.”

Grote plannen

De begroting vult volgens de brancheorganisatie een aantal zaken in, maar meerdere punten wachten nog op een uitwerking van de visiestukken. “Als eerste verwachten we binnen een maand de nieuwe Nederlandse Cybersecurity Strategie van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V). Hij is voor medio oktober aangekondigd. Ook verwachten we voor het einde van het jaar de Werkagenda Digitalisering van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de opvolger van de Nederlandse Digitalisering Strategie van het vorige kabinet. Aanvullend is de verwachting dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) komt met een Strategie Digitale Economie, en met het Actieplan Groene & Digitale Banen.”

NLdigital vindt dat het ministerie van BZK vanwege de toenemende digitale dreigingen zelf het goede voorbeeld geeft door te investeren in digitale vaardigheden en kennis onder (publieke) bestuurders.” De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) willen ze volledig verwerken in de inkoopeisen ICT van de gehele overheid, daarmee worden Security-by-design en securitystandaarden harde vereisten.”

Lees ook:

Gerelateerde berichten...