Onderzoek kinderkanker versnellen met Google Cloud

kinderkanker

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie gaat de technologie van Google Cloud inzetten om op grotere schaal onderzoek uit te voeren naar mutaties bij kinderkanker. Het doel is om een uitgebreid beeld te krijgen van mogelijke tumorspecifieke mutaties. Dit inzicht maakt hopelijk de weg vrij voor een state-of-the-art databron voor onderzoekers wereldwijd.

Google Cloud aanbieder Sparkle zal in nauwe samenwerking met Google Cloud partner Omnigen het platform de komende twee jaar helpen implementeren. Het project is toegekend aan Sparkle binnen de Europese tender van het Open Clouds for Research Environments (OCRE) project. Het kreeg een subsidie van bijna een half miljoen euro om deze transitie mogelijk te maken.

Betere schaalbaarheid

Kinderkanker is een voorkomende doodsoorzaak door ziekte bij kinderen. Door genetische afwijkingen in het genoom van kinderkanker te onderzoeken, kunnen wetenschappers de ontwikkeling of progressie van tumoren beter begrijpen. Dit helpt bij het personaliseren van de patiëntenzorg, waardoor de overlevingskansen worden vergroot en de kwaliteit van leven wordt verbeterd.

Google Cloud technologie biedt betere schaalbaarheid, snelheid, gegevensbeveiliging en een unieke state-of-the-art analyse framework die onderzoekers van het Prinses Máxima Centrum kunnen helpen bij hun inspanningen om mutaties gerelateerd aan kinderkanker aan het licht te brengen.

Drie onderzoeksdoelen

Het tweejarige project, dat deze maand van start gaat, heeft drie onderzoeksdoelen.
Ten eerste het detecteren van complexe mutaties en het interpreteren van de impact ervan op tumorontwikkeling. Daarnaast het in kaart brengen van mutaties in niet-coderend DNA. Dit is een tot dusver minder onderzocht gebied. En het bieden van een veilige bron van kinderkanker genoomdata die mogelijk herbruikbaar is voor andere onderzoekers

Gerichte therapie voor kinderkanker

“Via de cloud kunnen we grootschalige heranalyses uitvoeren met meer genoomdata en met een hogere snelheid. Waar een analyse op een lokaal rekencluster ongeveer zes maanden kan duren, kunnen we dat met de cloud binnen een paar weken doen”, zegt Dr. Patrick Kemmeren, leider van de onderzoeksgroep. “Ook kan het de samenwerking tussen onderzoekers stimuleren: door veel gestandaardiseerde data beschikbaar te hebben in de cloud, kunnen we medewerkers makkelijker toegang geven tot data op een veilige, gecontroleerde manier zodat ze hun analyses kunnen uitvoeren. Omdat kanker bij kinderen zeldzaam is, is toegang tot dit soort gegevens essentieel om het onderzoek te versnellen en uiteindelijk gerichte therapieën te ontwikkelen.”

Gerelateerde berichten...

X