Onderzoek Ordina: 1 mogelijke onregelmatigheid

Softawarebedrijf Ordina constateert 1 duidelijke aanwijzing van een ‘mogelijke onregelmatigheid’ bij overheidsaanbestedingen van het softwarebedrijf. In een aantal gevallen was sprake van ongepast gedrag, maar slechts bij een beperkt aantal personen. Structurele onregelmatigheden zijn niet geconstateerd. Dat concludeert Ordina vandaag naar aanleiding van een intern onderzoek, uitgevoerd door advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek en forensisch IT-bedrijf Fox-IT.

Het onderzoek komt daags voor de tweede uitzending van Zembla over de handelswijze van Ordina tussen 2005 en 2010. Het OM heeft inmiddels laten weten in gesprek te gaan met  De Brauw  over de bevindingen.

De aantijgingen van Zembla kwamen naar aanleiding van materiaal dat het programma via een klokkenluider toegespeeld kreeg. Ordina heeft de authenticiteit van het materiaal overigens bevestigd. Zembla vond vier gevallen (drie bij de IND en één bij de gemeente Rotterdam), waar gedurende een aanbesteding contacten met opdrachtgever plaatsvonden waarin (vertrouwelijke) informatie kan zijn gedeeld. Het Ordina-onderzoek heeft niet vastgesteld dat die contacten onregelmatig zijn geweest. “Een aantal situaties kan wel vragen oproepen. In enkele gevallen vinden wij dat sprake is geweest van ongepast gedrag van onze (voormalige) medewerkers,” zo stelt het softwarebedrijf in haar eindrapport.

Volgens Ordina is er bij het ICT-bedrijf ICTRO sprake geweest van verlenging van een raamovereenkomst op initiatief van de opdrachtgever. “Daarbij is het de vraag of de overeenkomst op deze wijze nog verlengd had mogen worden. Bij de overige twee cases (een bij Defensie en een bij het OM) lijkt echter geen sprake te zijn van onregelmatigheden maar van reguliere informatiedeling.”

Ordina vond geen aanwijzingen van structurele onregelmatigheden of van een praktijk van excessief relatiebeheer, zoals dure geschenken of buitensporige evenementen. Ook werden geen aanwijzingen gevonden van omkoping of ongeoorloofde afstemming met concurrenten. “De case, waarin een duidelijke aanwijzing van een mogelijke onregelmatigheid betreft een raamovereenkomst met het Openbaar Ministerie (OM) uit 2009. Na voorlopige gunning aan Ordina lijkt een medewerker van de klant aan Ordina verzocht te hebben om de prijsstelling van de offerte aan te passen. Vervolgens lijkt die prijsstelling bij de offerte inderdaad te zijn gewijzigd. Op die basis is de raamovereenkomst uiteindelijk gesloten. Wij hebben over dit geval inmiddels contact opgenomen met het OM in haar hoedanigheid van opdrachtgever.”

Ordina stelt dat veel van de betrokken medewerkers uit de periode 2005 – 2010 inmiddels zijn vertrokken. Van één medewerker die nog bij Ordina werkzaam was, is inmiddels afscheid genomen. De Raad van Bestuur buigt zich nog over disciplinaire maatregelen tegen “een beperkt aantal individuen”. De Raad van Bestuur heeft inmiddels maatregelen getroffen om zowel bestaand beleid als interne procedures rond integriteit en controle te intensiveren.

Naar aanleiding van het onderzoek stelt het softwarebedrijf vast dat de cultuur binnen de afdeling Commercie zich destijds kenmerkte door een ondernemende en informele gang van zaken. “Veel werd overgelaten aan de eigen verantwoordelijkheid. Een klein aantal personen dat zich bezighield met overheidsopdrachtgevers vormde een subgroep, met een eigen taalgebruik en wijze van opereren. Voor hen had iedere potentiële opdracht topprioriteit. Deze subgroep presenteerde informatie intern soms interessanter dan de inhoud vermoedelijk rechtvaardigde, om zo potentiële opdrachten intern te verkopen. Het gehanteerde taalgebruik kon daarbij de situatie anders doen overkomen dan dat ze in werkelijkheid was. Deze gang van zaken is op zijn minst onhandig, ongelukkig en in enkele gevallen ongepast geweest. De compliance-richtlijnen van Ordina boden in die periode onvoldoende richtsnoeren. ”

In de uitzending van Zembla komt Ordina zelf niet aan het woord, omdat het interne onderzoek nog liep. Wel reageert het bedrijf op vragen van de Zembla-makers.

Intussen heeft Zembla een aankondiging verspreid over de tweede uitzending rond de vermeende praktijken van Ordina. De makers stellen daarin dat korpschefs van de politie, een officier van justitie en tal van andere topambtenaren van diverse ministeries zich tussen 2005 en 2010 lieten fêteren door Ordina. Medewerkers van Ordina probeerden overheidsaanbestedingen te beïnvloeden door ambtenaren gunstig te stemmen met golfpartijen, diners en bijwonen van sportevenementen als voetbalwedstrijden en het toenmalige Ordina Open-tennistoernooi.  Topambtenaren gingen ondanks de gedragscodes in op de uitnodigingen. De ZEMBLA-uitzending ‘Wie is mol? Deel 2’ is te bekijken via Uitzending Gemist.

 

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...

X