Onderzoek: veel experimenten met Artificial Intelligence in de zorg

AI Artificial Intelligence

Hoewel veel ziekenhuizen experimenteren met Artificial Intelligence, blijft grootschalige toepassing uit. Dat blijkt uit onderzoek onder CIO’s en CMIO’s van 25 ziekenhuizen.

Vooral Nederland experimenteert veel. Radiologie is daarbij de duidelijke koploper met de toepassing van AI. Ruim de helft van de Nederlandse ziekenhuizen heeft al wel ervaringen met AI. Het gaat dan vooral om vormen van experimenten en/of kleinschalige implementatie. Echter is er op dit moment nog niet of nauwelijks beleid. Wel is ongeveer de helft van de ziekenhuizen van plan dit beleid binnenkort te formuleren.

 

Op de hoogte

CIO’s en CMIO’s geven aan goed op de hoogte te zijn van de mogelijkheden en ontwikkelingen van AI. 68% van de ziekenhuizen geeft aan al te experimenteren met AI, of
het zelfs al geïmplementeerd te hebben.

Daarbij geeft slechts één van de ziekenhuizen aan beleid voor AI te hebben. Elf ziekenhuizen melden dit in de nabije toekomst te formuleren. Dit gebrek aan beleid belemmert ziekenhuizen niet in het experimenteren met AI. Een aantal ziekenhuizen heeft zelfs AI al geïmplementeerd in de dagelijkse workflow. Van de 25 ziekenhuizen hebben twee ziekenhuizen het geïmplementeerd, vier hebben het geïmplementeerd en zijn tevens verder aan het experimenteren en 11 zijn aan het experimenteren.

 

Radiologie

Van alle specialismen is radiologie het meest betrokken bij de huidige experimenten. 19% van de 27 benoemde AI-experimenten vindt binnen de radiologie plaats.
Noemenswaardig is dat cardiologie en chirurgie de enige andere specialismen zijn met meerdere experimenten. Bij implementaties, ten opzichte van de experimenten, is radiologie nog dominanter aanwezig. Drie van alle 9 implementaties zijn te vinden binnen de radiologie.

Norminstituut NEN heeft inmiddels standaarden en normen opgesteld.

Gerelateerde berichten...

X